奉恩镇国公

清朝宗室外藩爵位
(重定向自奉恩鎮國公

奉恩镇国公满语ᡴᡝᠰᡳ ᠪᡝ
ᡨᡠ᠋ᠸᠠᡴᡳᠶᠠᡵᠠ
ᡤᡠᡵᡠᠨ ᠪᡝ
ᡩᠠᠯᡳᡵᡝ
ᡤᡠᠩ
转写kesi-be tuwakiyara gurun-be dalire gung蒙古語Хишгийг сахих улсын түшээ гүн),清朝宗室觉罗外藩爵位,为五等爵,次于固山贝子、高于奉恩辅国公不入八分镇国公。岁俸银700两,禄米700斛。为入八分公,得与满洲亲王贝勒等一体分左右翼列班。除繼任者以外,其嫡出餘子年二十歲按例得推封一等輔國將軍

曾封奉恩鎮國公者

编辑

宗室觉罗

编辑
 • 太祖努尔哈赤
  • 褚英
   • 杜度
    • 杜爾祜,杜度第一子。崇德七年,襲鎮國公。因罪革爵,黜宗室。
     • 敦達
      • 普貴,敦達第一子。康熙十三年,襲鎮國公。雍正元年,因病告退。
      • 普奇,敦達第四子。康熙二十四年,封鎮國公。四十七年,緣事革退。五十一年,復封鎮國公。五十四年,又緣事革爵職。
     • 準達,杜爾祜第八子。康熙二十年,緣事降鎮國公。雍正四年,卒。
    • 特爾祜,杜度第三子。
     • 噶爾哈圖,特爾祜第二子。順治十八年,襲鎮國公。康熙二年,卒。
     • 登塞,特爾祜第三子。康熙十二年,晉鎮國公。雍正二年,卒。
    • 杜努文,杜度第六子。
     • 蘇努,杜努文子。順治十四年,封鎮國公。康熙三十七年,晉貝子。
    • 薩弼,杜度第七子。
     • 巴鼐,薩弼第一子。順治十八年,襲鎮國公。康熙二十三年,卒。
     • 固鼐,薩弼第二子。順治十二年,襲鎮國公。十五年,卒。
   • 尼堪,褚英第三子
    • 蘭布,尼堪第一子。康熙八年,緣事降鎮國公。十七年,卒。十九年,緣事追削。
     • 賴士,蘭布第四子。
      • 伊爾敦,賴士第二子。
       • 富春,伊爾敦第七子。
        • 斌英,富春第三子。乾隆四十三年,晉鎮國公。嘉慶四年,卒。
         • 果爾豐阿,斌英第一子。嘉慶五年,襲鎮國公。道光七年,卒。
          • 有麟,果爾豐阿第二子。道光八年,襲鎮國公。十二年,緣事降輔國公。
          • 有鳳,果爾豐阿第四子。道光十九年,襲鎮國公。咸豐十年,卒。
           • 順樂,有鳳族姪。
            • 桂池,順樂子。同治元年,襲有鳳之鎮國公。五年,緣事革退。
            • 桂豐,順樂子。同治六年,襲鎮國公。光緒十八年,卒。
             • 全榮,桂豐第一子。光緒十八年,襲鎮國公
  • 代善
   • 岳託
    • 喀爾楚渾,岳託第二子。順治二年,封鎮國公。六年十月,以功晉貝勒。
   • 薩哈璘,代善第三子。
    • 杜蘭,薩哈璘第三子。康熙七年,降鎮國公。十四年,卒。
   • 瓦克達,代善第四子。
    • 留雍,瓦克達第二子。康熙二十五年,襲鎮國公。三十七年,革爵停襲。
    • 噶爾賽,瓦克達第三子。康熙六年,襲鎮國公。八年,緣事降奉國將軍品級。二十一年,復封鎮國公。二十五年,以罪革爵。
   • 滿達海,代善第七子。
    • 常阿岱,滿達海第一子
     • 星尼,常阿岱第六子。
      • 星海,星尼第一子。康熙二十七年,襲鎮國公。五十二年,緣事革退。
   • 祜塞,代善第八子。順治二年,封鎮國公。三年卒。
    • 精濟,祜塞第二子。順治三年,襲鎮國公。尋晉郡王。
  • 阿拜,太祖第三子。順治五年卒。十年,追封鎮國公,諡勤敏。
   • 席特庫,阿拜第一子。順治六年,晉鎮國公。七年,緣事降鎮國將軍。
  • 湯古代,太祖第四子。
   • 聶克塞,湯古代第一子。順治六年,晉鎮國公。九年,緣事降輔國公。
  • 塔拜,太祖第六子。
   • 額克親,塔拜第二子。順治六年,晉鎮國公。七年,晉貝子。
  • 阿巴泰,太祖第七子。
   • 尚建,阿巴泰第一子。
    • 蘇布圖,尚建第一子。
     • 顏齡,蘇布圖子。順治九年,封鎮國公。康熙四十年,卒。無嗣。
   • 博和託,阿巴泰第二子。
    • 彰泰,博和託第四子。順治八年,封鎮國公。尋晉貝子。
     • 百綬,彰泰第一子。康熙七年,封鎮國公。二十五年,緣事降鎮國將軍。
     • 屯珠,彰泰第三子。康熙十一年,封鎮國公。二十七年,緣事降鎮國將軍。二十九年,襲鎮國公。五十七年,卒。追封貝子品級。
     • 明瑞,彰泰第五子。康熙十九年,封鎮國公。三十七年,緣事革退。
   • 岳樂(1648-1649年),阿巴泰第四子。初封鎮國公。順治六年,以功晉貝勒。
    • 經希,岳樂第十七子。康熙二十九年,以父罪降鎮國公。五十六年,卒。
  • 太宗皇太极,太祖第八子。
   • 碩塞,太宗第五子。
    • 博翁果诺,碩塞第二子。
     • 伊泰,博翁果诺子。
      • 明赫,伊泰子,乾隆二年,封鎮國公。四年,革。
   • 高塞,太宗第六子。康熙八年,晉鎮國公。九年,卒。
   • 世祖福临,太宗第九子。
    • 福全,世祖第二子。
     • 保綬,福全第五子。
      • 廣祿,保綬第三子。
       • 亮煥,廣祿第十二子。
        • 恒存,亮煥第二子。
         • 文和,恒存子。
          • 祥瑞,文和第一子。
           • 繼善(1836-1861年)[1],祥瑞第一子,道光十六年,封鎮國公,咸丰十一年,卒。
            • 榮毓(1861-1897年)[2],继善第一子,咸丰十一年,封鎮國公,光绪二十三年,卒。
             • 魁璋(1898-?),魁璋第一子,光绪二十四年,封鎮國公
    • 圣祖玄烨,世祖第三子。
     • 胤禔
      • 弘昉,胤禔第二子。雍正十二年封鎮國公,十七年卒。
     • 胤礽
      • 弘㬙,胤礽第十子。
       • 永曖
        • 綿溥
         • 奕灝,綿溥第一子。嘉慶六年襲鎮國公,道光十年緣事革退,
     • 胤祉
      • 弘暻(1727年-1730年),胤祉第七子。雍正五年封鎮國公,八年晉貝子。
       • 永珊(1730年-1797年),弘暻第三子。乾隆四十二年襲鎮國公,嘉慶二年卒。
     • 世宗胤禛,圣祖第四子。
      • 高宗弘历,世宗第四子。
       • 永璜
        • 綿德,永璜第一子。乾隆四十二年封鎮國公,四十九年晉貝子。
         • 奕純,綿德子。乾隆四十九年晉鎮國公品級,五十一年襲貝子。
          • 載錫,奕純第一子。
           • 溥喜,載錫第二子。道光元年襲鎮國公,十二年緣事降不入八分輔國公。
        • 綿懿,永璜第二子,永璋嗣子。
         • 奕緒,綿懿第一子。
          • 載遷,奕緒第二子。咸豐八年襲鎮國公,光緒二十五年卒。
       • 永珹
        • 綿惠
         • 奕綸
          • 載鈖
           • 溥楙,載鋼第三子,載鈖嗣子。咸豐四年襲鎮國公,光緒八年卒。
            • 毓昌,溥楙子。光緒八年襲鎮國公,十年卒。
          • 載鶴,奕綸第十二子。
           • 溥植,載鶴子。光緒十一年襲毓昌之鎮國公
       • 永琪
        • 綿億
         • 奕繪
          • 載釗,奕繪第二子。光緒七年(1881年)卒,追封鎮國公
           • 溥楣,載釗第一子,載鈞嗣子。咸豐七年襲鎮國公,同治五年(1866年)緣事革爵。
           • 溥芸(1866年—1902年),載釗第三子。同治五年襲鎮國公,光緒二十八年卒。
            • 毓敏(1902年—1912年),溥芸第二子。光緒二十八年襲鎮國公,宣統三年卒。
       • 永瑢
        • 綿慶
         • 奕綺
          • 載鋼,奕綸第九子,奕綺嗣子。同治四年襲鎮國公,光緒七年卒。
           • 溥泰,載鋼第一子。光緒八年襲鎮國公,九年緣事革退。
           • 溥齡,載鋼第二子。光緒九年襲鎮國公,二十三年卒。
            • 毓亨,溥齡第一子。光緒二十三年襲鎮國公
       • 永璇
        • 綿志,永璇第一子。
         • 奕績,綿志第三子。
         • 奕絪,綿志第四子。
          • 載桓,奕絪子。
           • 溥頤,載桓子。
            • 毓岐,溥頤子。光緒二十八年襲鎮國公
       • 永瑆,高宗第十一子。
        • 綿偲,永瑆第四子,永璂嗣子。嘉慶六年晉鎮國公,二十四年晉貝子。
         • 奕繕(1857-1866年),綿偲第三子。咸豐七年襲鎮國公,同治五年卒。
       • 仁宗顒琰
        • 宣宗旻宁
         • 奕譞,宣宗第七子。
          • 載灃,奕譞第五子。光緒十五年晉鎮國公,十六年襲醇親王。
        • 綿忻
         • 奕誌
          • 載洵(1890年-1902年),奕譞第六子,奕誌嗣子。光緒十六年晉鎮國公,二十八年襲貝勒。
        • 綿愉
         • 奕詢,綿愉第四子。同治三年晉鎮國公,十年卒。
          • 載澤,奕棖第七子,奕詢嗣子。光緒二十年晉鎮國公,三十四年加貝子銜。
         • 奕詳,綿愉第五子。同治三年晉鎮國公,尋襲惠郡王。
          • 載濟
           • 溥佶,載光第二子,載濟嗣子。光緒三十一年襲鎮國公
         • 奕謨,綿愉第六子。同治三年晉鎮國公,十一年加貝子銜。
      • 弘晝,世宗第五子。
       • 永璧,弘晝第二子。
        • 綿循
         • 奕亨
          • 載容
           • 溥廉,載容第一子。光緒七年襲鎮國公,二十四年卒。
            • 毓璋,溥廉第一子。光緒二十四年襲鎮國公
      • 弘曕,世宗第六子。
       • 永瑹
        • 綿從
         • 奕湘,綿律第一子,綿從嗣子。道光十三襲鎮國公,同治十一年加貝子銜,光緒七年卒。
     • 胤祺
      • 弘昇
       • 永澤,弘昇第三子。乾隆四十年封不入八分輔國公,五十五年襲貝子,嘉慶十五年卒。
        • 綿疆,永澤第四子。
         • 奕奎,綿崧子,綿疆嗣子。嘉慶十六年襲鎮國公,道光十五年緣事革退。
      • 弘晊,胤祺第二子。雍正五年晉鎮國公,十年襲恆親王。
     • 胤祐
      • 弘暻
       • 永鋆
        • 綿清
         • 奕樑,綿清第四子。咸豐元年襲鎮國公,同治十一年加貝子銜,光緒十三年卒。
          • 載㷇,奕樑第六子。光緒十三年襲鎮國公,二十年卒。
           • 溥堃,載㷇子。光緒二十一年襲鎮國公
     • 胤祹,聖祖第十二子。雍正二年降鎮國公,八年復封履郡王。
     • 胤祥
      • 弘皎
       • 永福
        • 綿譽
         • 奕格
          • 載敦,奕格第二子。咸豐八年襲鎮國公,同治三年襲怡親王。
     • 胤禵,聖祖第十四子。
      • 弘春,胤禎第一子。雍正四年封鎮國公,六年晉貝子。
      • 弘明
       • 永碩
        • 綿齡,永碩第三子。嘉慶十三年襲鎮國公,道光四年卒。
         • 奕興,綿齡第四子。道光四年襲鎮國公,咸豐八年卒。
     • 胤禑
      • 弘慶
       • 永珔
        • 綿岫
         • 奕橚,綿岫第一子。道光三十年襲鎮國公,同治五年卒。
     • 胤祿
      • 弘普,胤祿第二子。乾隆四年緣事革退,尋封鎮國公,八年卒。
     • 胤祜
      • 弘曨
       • 永芝,弘曨第一子。乾隆四十九年襲鎮國公,五十年緣事革退。
     • 胤祁,聖祖第二十三子。雍正八年封鎮國公,十三年晉貝勒,乾隆四十二年又降鎮國公,四十五年晉貝子。
      • 弘謙
       • 永康,弘謙第一子。嘉慶二十年襲鎮國公,咸豐八年卒。
     • 胤祕
      • 弘旿
       • 永松
        • 綿勳
         • 奕均
          • 載信,奕均子。光緒二十年襲鎮國公,二十六年卒。
           • 溥霱,載信第一子。光緒二十八年襲鎮國公
    • 常宁,世祖第五子。
     • 滿都祜,常宁第二子,雍正四年,降鎮國公,九年,卒。
     • 海善,常宁第三子。
      • 禄穆布,海善子。
       • 斐苏,禄穆布子。
        • 明韶,斐苏第二子。
         • 晋昌,明韶第一子,乾隆五十三年,封鎮國公,嘉庆八年,革。
  • 巴布泰,太祖第九子。順治八年,晉鎮國公。十二年,卒。諡恪僖。
  • 阿濟格,太祖第十二子。
   • 傅勒赫,阿濟格第二子。康熙元年,追封鎮國公
  • 多鐸,太祖第十五子。
   • 多爾博,多鐸第五子,多爾袞嗣子。
    • 蘇爾發,多爾博第二子。康熙三十九年,降鎮國公。四十七年,卒。
 • 穆爾哈齊
  • 務達海
   • 托克托慧,務達海第六子。順治八年,晉鎮國公。康熙十二年,卒。
  • 漢岱,穆爾哈齊第五子。順治八年,晉鎮國公。十一年,因罪革爵。
 • 舒爾哈齊
  • 阿敏
   • 固爾瑪渾,阿敏第三子
    • 瑪爾圖,固爾瑪渾第一子。順治六年,封鎮國公。十五年,卒。
     • 鄂斐
      • 鄂齊,鄂斐第五子。雍正五年,晉鎮國公。六年,緣事革退。
    • 僧額,固爾瑪渾第二子。順治六年,封鎮國公。十五年,卒。
    • 瑪三,固爾瑪渾第三子。順治六年,封鎮國公。十四年,卒。
   • 恭阿,阿敏第四子。順治六年,封鎮國公。尋卒。
   • 果蓋。阿敏第五子。順治八年,晉鎮國公。十七年,卒。
   • 果賴,阿敏第六子。順治八年,晉鎮國公。十月,卒。
  • 扎薩克圖
   • 扎克納,扎薩克圖第二子。崇德四年,封鎮國公。尋緣事降輔國公。七年,以罪黜宗室。
  • 圖倫
   • 屯齊喀,圖倫第一子。順治五年,緣事降鎮國公。六年,復封貝子。
    • 溫齊哈,屯齊喀第一子。順治九年,封鎮國公。十五年,卒。
   • 屯齊,圖倫第二子。順治十二年,授鎮國公品級。尋封鎮國公。康熙二年,卒。
    • 溫齊,屯齊第一子。
     • 額爾圖,溫齊第二子。康熙七年,封鎮國公。五十七年,卒。
  • 濟爾哈朗
   • 濟度
    • 雅布
     • 雅爾江阿
      • 永謙,雅爾江阿第三子。雍正三年,封鎮國公。四年,緣事革退。
     • 敬順,雅布第六子。康熙四十五年,封鎮國公。五十五年,緣事降一等鎮國將軍。
     • 揚桑阿,雅布第九子。康熙四十九年,封鎮國公。五十五年,緣事降一等鎮國將軍。
  • 費揚武,舒爾哈齊第八子。
   • 尚善,費揚武第二子。
    • 門度,尚善第四子。康熙七年,封鎮國公。三十七年,緣事革退。
   • 傅喇塔,費揚武第四子。
    • 福善,傅喇塔第二子。康熙六年,封鎮國公。十七年,襲貝子。
     • 德瞻,福善第一子。康熙二十四年,封鎮國公。三十年,緣事革退。
    • 福存,傅喇塔第五子。康熙十七年,封鎮國公。二十年,襲貝子。
     • 德普,福存第二子。康熙三十九年,襲鎮國公。雍正七年,卒。
   • 努賽,費揚武第六子。
    • 拉篤祜,努賽第一子。順治八年,襲鎮國公。十七年,卒。
 • 巴雅喇
  • 拜音圖,巴雅喇第二子。順治四年,晉鎮國公。五年,晉貝子。[3]

外藩

编辑

参考文献

编辑

参见

编辑