xiū颛顼高阳氏的孙女,皋陶之妻,之始祖。相传女脩吞玄鸟,生下儿子大业,大業是伯益父亲[1]。伯益因助治水有功,故受帝舜賜姓嬴,是嬴姓的始祖,秦国赵国徐国等诸侯的祖先。

參考编辑

参考文献编辑

  1. ^ 史记》秦本纪:秦之先,帝颛顼之苗裔,孙曰女脩。女脩织,玄鸟陨卵,女脩吞之,生子大业。