Sichuanlishi.jpg

四川历史系列条目
史前时期 前200000﹣前2000
巴国蜀国 前2100﹣前316
秦汉时期 前316﹣214
益州
武都郡
汉中郡
蜀郡
巴郡
廣漢郡
犍為郡
越巂郡
成家 25﹣36
蜀汉 214﹣263
两晋南北朝时期

263﹣581
益州
蜀郡
新都郡
汉嘉郡
汶山郡
江阳郡
犍為郡
越巂郡
梁州
巴郡
廣漢郡
巴西郡
巴东郡
梓潼郡
涪陵郡
成汉 304 – 347
譙蜀 405 – 413

隋唐五代时期 581 – 965
剑南道
山南西道
前后蜀 892 – 965
前蜀 892/907 – 925
后唐 925 – 934
后蜀 934 – 965
两宋时期 965 – 1234
李蜀 994
明时期 1206 – 1660
明夏 1363 – 1371
大西 1643 – 1644
清朝时期 1646 – 1912
民国时期 1912 – 1949
四川省
重庆市
大清 (通志政權) 1917
共和国时期 1949 – 今
四川省
重庆市

新都郡中国西晋时设置的

建置沿革编辑

晉武帝泰始二年(266年),分廣漢郡雒、什方、綿竹、新都四縣置新都郡[1],屬梁州治所雒县(今四川省广汉市北)。辖境相当今四川省广汉中江三台盐亭射洪遂宁重庆市潼南县北部。

咸寧三年(277年),立皇子司馬該為新都王,改新都郡為新都國太康四年(283年),新都王薨,無子,國除[2]。太康六年(285年),省新都郡入廣漢郡[3]

太康十年(289年),立皇子司馬穎為成都王,以蜀郡、广汉、犍为、汶山四郡為國[4],並分廣漢郡復置新都郡[5]晉惠帝永康元年(300年),蜀亂[6],成都王司馬穎改封[5],新都郡不再屬王國。後又封司馬該為新都王,改新都郡為新都國[7]。後蜀亂[8]成漢省新都國入廣漢郡

人口编辑

新都內史编辑

 • 常骞,字季慎,蜀郡江原人,西晉晚期在任。[8]

國主编辑

 • 新都懷王司馬該,277年-283年在位。
 • 成都王司馬穎,289年-306年在位,300年蜀亂,後分南郡置成都國。新都郡初為成都國支郡之一。
 • 新都王司馬衍

註釋及徵引文獻编辑

 1. ^ 1.0 1.1 《晉書·卷十四·志第四·地理上》
 2. ^ 《晉書·卷三·帝紀第三》
 3. ^ 《宋書·卷三十八·志第二十八》
 4. ^ 《華陽國志·卷八·大同志》
 5. ^ 5.0 5.1 《華陽國志·卷三·蜀志》
 6. ^ 《資治通鑒·卷八十四·晉紀六》
 7. ^ 《晉書·卷六十四·列傳第三十四》
 8. ^ 8.0 8.1 《華陽國志·卷十一·後賢志》:“以晋政衰,睹中原不静,固辞去官。拜新都内史。时蜀乱,民皆流在荆、湘,徙湘东太守,疾病,未拜,卒,年六十八。”