打开主菜单

閩南語維基百科

免費內容百科全書的版本

閩南語維基百科闽南语Wikipedia Bân-lâm-gú,原稱Holopedia)是維基媒體基金會協作計劃的維基百科閩南語版本。[1]閩南語維基百科書寫內容書寫閩南臺灣文化,除了介紹閩南語文化風情之外,也對於化學領域、生物學相關條目有所著墨,也有漢族語言學相關條目。除了與閩南文化息息相關的風土民情,世界各國與中國大城市的條目也佔有些許的篇幅。

Favicon of Wikipedia 閩南語維基百科
Wikipedia Bân-lâm-gú
Wikipedia-logo-v2-zh-min-nan.svg
闽南语维基百科首页
网站类型 网络百科全书
语言 閩南語泉漳方言
總部  美國佛羅里達州邁阿密
持有者 维基媒体基金会
网站 zh-min-nan.wikipedia.org
商业性质
注册 可选
推出时间 2003年7月(项目设立)
2004年5月28日(加入维基百科)

閩南語維基百科以羅馬化白話字作為書面文字;後來也開放使用台羅拼音作為內文撰寫文字,但條目名仍以白話字為標準。2017年有提出建議增加漢字的命名空間的方案,方便儲放白話字或台羅的條目的漢字轉寫版(以臺灣閩南語推薦用字或本字為基本原則)。[2]閩南語維基百科以最具代表且分布最廣(泉州漳州廈門臺灣新加坡等地)的泉漳方言來拼寫白話字。採用羅馬化文字的閩南語維基百科,與多數拼音化語文一樣,對於外國人事物的翻譯有其優勢與便利性。

闽南语维基百科最重要的贡献之一,是为现代标准汉语以外的汉语族语言设立维基百科开路。在闽南语维基百科设立之后,汉语族的其他语言如文言文粵語贛語吴语闽东语客家语等维基百科,在隨後的几年间纷纷設立並發展,而晉語莆仙語湘語閩北語等版本也正在孵育中,没有再多的爭議。

歷史编辑

 
閩南語維基百科起始想法,2003年4月。

閩南語維基百科可分為兩個不同的時期,自2004年5月之前的版本位於holopedia.net(名為Holopedia)。5月底開始與維基百科合作一個新版本。閩南語維基百科百科的發起人是戴凱序(Tè Khái-sū),他在2003年4月左右開始構想這個以白話字為載體的百科計畫。同年7月國立清華大學老師Tân Pe̍k-tiong建立了Holopedia.net[3][4]

Holopedia.net 是原版,與維基百科使用同一套軟體(MediaWiki),不過與維基百科無組織關係。 Tân Pe̍k-tiong 為holopedia.net的發起人兼行政人員。加入維基百科後,舊有的Holopedia就不再使用。當時一共有140篇文章。發展至2004年5月,向元維基申請以「zh-min-nan」為網域名開頭的維基百科計畫,但依Ethnologue 14版語言代碼,網址開頭被指定為「zh-cfr」,經過溝通後,定為zh-min-nan.[5][6]

早期用戶在加入維基百科的時候,希望使用zh-min-nan做網路域名。不過一開始時,有相關的技術人員表示異見。曾使用過 zh-cfr,這是ISO 639的zh和SIL的cfr湊成的代碼;也使用過“minnan”,最後才改成zh-min-nan。後來ISO 639-3標準中的nan(屬於zho大分類)也可以使用,但網址和大多連結代碼都尚未更改。2015年8月底,經由閩南語維基百科參與者投票,一致通過將zh-min-nan改為nan,但目前尚未變更。

統計编辑

閩南語維基百科主要由十幾位熱心的維基人參與,雖然參與的人數甚少,有些拼寫或文句的錯誤可能短時間內未被發現,但是總體文章走向並未發生立場偏頗的現象。2015年6月初,閩南語維基百科擁有約一萬三千多條目,其時開始使用機器人建立大量條目,以每月逾一萬條目的速度增長,並於8月底超越粵文維基百科,成為第二大漢語族維基百科。同年12月底,成為第二部突破十萬條目的漢語族維基百科。2016年9月,成為第二部突破二十萬條目的漢語族維基百科。

截至2017年11月底,閩南語維基百科已至少擁有條目225,471篇,總編輯數1,895,665次,註冊用戶31,038名,活躍用戶82名左右。[7]在條目數量方面,閩南語版本目前於維基百科所有語言中,排名第36名;[8]漢語族各維基百科中,閩南語版本在數量上排名第二,僅次於中文版本。[9]基礎條目品質位列96名,在漢語族版本裡排名第三。[10]

里程碑编辑

閩南語維基百科條目數量里程碑
里程碑 達成時間 達成條目
200,000 2016年9月22日 Ramni Gaber閩南語Ramni Gaber (Studeničani)
150,000 2016年6月17日 Avazan閩南語Avazan
100,000 2015年12月21日 Horyniec-Zdrój閩南語Horyniec-Zdrój (gmina)
90,000 2015年11月30日 UTC+07:00UTC+7
80,000 2015年11月5日 Sainte-Pallaye桑特帕萊
70,000 2015年11月1日 Sérifontaine塞里豐坦
60,000 2015年10月18日 Courtefontaine庫爾泰豐坦
50,000 2015年10月10日 Truttemer-le-Petit小特呂泰梅
40,000 2015年9月2日 Lindwedel林德韋德爾
30,000 2015年8月10日 Ji̍t-pún Kok-tō 437-hō閩南語Ji̍t-pún Kok-tō 437-hō日本國道437號
20,000 2015年7月22日 Miranda Otto米蘭達·奧圖
15,000 2015年6月23日 Otero Kūn奧特羅郡
10,000 2012年11月4日 Daniel Cohn-Bendit丹尼爾·孔-本迪
5,000 2009年4月29日 Kang-gia̍p Kek-bēng工業革命
2,000 2006年10月11日 Koeh-niau過貓
1,000 2005年6月30日 Hu̍t-chú iông-ha̍p核子融合
500 2004年10月29日 Tâi-oân Ko-sok Thih-lō͘台灣高速鐵路
200 無紀錄
100 無紀錄

參考資料编辑

  1. ^ 陳宛茜,閩南語百科全書 白話字寫的,2006年3月21日,聯合報
  2. ^ 參考:Wikipedia: Chhiū-á-kha#[Thê-gī] Cheng-ka "Hàn-jī" namespace hō͘ lâng ēng hàn-jī siá. nan:Wikipedia:漢字文章兮規範nan:Wikipedia:漢字兮用字規範
  3. ^ 楊允言,張學謙,《台語文運動訪談暨史料彙編》p.572,國史館,2008年3月
  4. ^ 王雅萍,原民文化活動觀察:期待族語版的維基百科,2009年12月14日,臺灣立報
  5. ^ 維基百科攻略 知識分享最前線 p.163 ISBN 986707506-4 KJ著
  6. ^ 台文書寫軟體的開發者,[1],2007年4月23日,人籟雜誌
  7. ^ Thóng-kè. 2013-03-11 –通过Wikipedia. 
  8. ^ List of Wikipedias - Meta. meta.wikimedia.org. 
  9. ^ List of Wikipedias by language group - Meta. meta.wikimedia.org. 
  10. ^ List of Wikipedias by sample of articles - Meta. meta.wikimedia.org. 

外部連結编辑