A7高速公路 (保加利亞)

A7高速公路,又稱卡洛蒂納高速公路保加利亞語Aвтомагистрала „Калотина“),是保加利亞一條計劃中高速公路。公路連接首都索非亞塞爾維亞邊境,並以A4高速公路尼什相連。全長50公里。

紅線為A7公路