AlphaGo李世乭五番棋

圍棋比賽

AlphaGo對李世乭是由韓國職業九段棋士李世乭이세돌)與由Google DeepMind開發的電腦圍棋軟件AlphaGo對弈的五局三勝制圍棋比賽。比賽於2016年3月8日到3月15日在南韓首爾舉行,採中國圍棋規則:黑方給白方的貼目為七目半,思考時間每方兩小時,用完後各有三次一分鐘讀秒[1]。結果為AlphaGo以四勝一敗擊敗李世乭。賽後韓國棋院授予AlphaGo為榮譽九段[2]

背景编辑

遊戲棋類比賽一直是軟體工程師用來測試電腦運算能力與人工智慧的最好方法。1952年,電腦克服了井字遊戲,1997年由IBM深藍電腦擊敗俄籍西洋棋冠軍卡斯巴羅夫,工程師們轉往開發圍棋軟體程式,但由於圍棋的高複雜度,在2015年10月以前,電腦程式(如Zen和Crazy Stone英语Crazy Stone (software))的圍棋能力都略與業餘高手相當,無法在分先的情況下擊敗圍棋職業棋士,只能在受讓四或五子的情況下擊敗九段的職業棋士[3][4]

AlphaGo於2015年10月以5比0的成績擊敗了歐洲圍棋冠軍二段職業棋手樊麾,這是電腦程式第一次在未受讓子的情況下在19路棋盤上擊敗職業棋士[5][6][7]谷歌決定宣佈出資100萬美元,向韓國最強的職業棋士挑戰[8]。但是不少評論員認為樊麾的棋力與李世乭九段相距甚遠,不認為AlphaGo真的俱備了擊敗頂尖選手的實力。[9]部分圍棋職業棋士在AlphaGo對樊麾的對局中發現AlphaGo有失誤的情況,雖然認為AlphaGo真實的棋力還未知[9],但仍普遍看好李世乭可以5:0战胜AlphaGo[10][11]

加拿大人工智能專家强納生·謝弗英语Jonathan Schaeffer在樊麾被擊敗後把AlphaGo比喻為一個欠缺經驗的“天才兒童”,並指出“真正的成功要在與真正的頂級棋士對戰時才會出現”,但他在2016年3月卻表示相信李世乭會取得這次比賽的勝利[6]。Google工程师同样自信,来自Google内部的消息称「李世石胜出的可能性为0」[12]國際圍棋聯盟的秘書長李夏辰英语Lee Ha-jin對於有人工智能能夠挑戰李世乭一事表示“非常興奮”,同時她認為兩者的勝算均等[6]。機器學習專家李開復在賽前預測李世乭對上AlphaGo,每盤勝算約是89%,AlphaGo想獲勝應該還要一、兩年。

規則编辑

此次比賽採用中國圍棋規則,黑方給白方的貼目為七目半,思考時間每方兩小時,用完後各有三次一分鐘讀秒[1]。每一局的開始時間為13:00 KST (04:00 GMT).[13]。勝方會獲得一百萬美元的獎金。若AlphaGo勝出,則奬金會捐給包括聯合國兒童基金會在內的慈善機構[14]。除了獲勝獎金之外,李世乭還會在五輪對局後獲得共十五萬美元的出場費,以及每局勝利外加二萬美元的額外獎金[1]

對局编辑

比賽日期為2016年3月8日到3月15日,地點為韓國首爾四季酒店[15][16],並透過流媒体向全球直播[17]。由Google DeepMind研究員暨台灣圍棋業餘六段棋士黃士傑替分散式運算版的AlphaGo放置棋子[18],而AlphaGo則透過雲端技術傳送至美國Google伺服器上進行運算來決定棋子位置[19]

在第四局後,由電腦圍棋軟體瘋狂的石頭英语Crazy Stone (software)的作者所架設的世界職業圍棋等級分排行網站Go Ratings,將AlphaGo排入該網站的第四名[20],五番棋獲四勝後晉為該網站的第二位[21]。但是被該網站排為第一的中國棋士柯潔認為此網站的排名沒有公信力,並表示將程式與職業棋士並排也不公平。[22]

摘要编辑

局次 日期 黑方 白方 結果 手數
1 2016年3月9日 李世乭 AlphaGo 白中盘勝 186
2 2016年3月10日 AlphaGo 李世乭 黑中盤勝 211
3 2016年3月12日 李世乭 AlphaGo 白中盘勝 176
4 2016年3月13日 AlphaGo 李世乭 白中盘勝 180
5 2016年3月15日 李世乭 AlphaGo 白中盘勝 280
最終結果:
AlphaGo  4-1  李世乭
註:依照官方規則第五局執先方為隨機,但第四局後的記者會結束時李世乭希望繼第四局執白獲勝後能於第五局執黑挑戰勝利。哈薩比斯同意了提議。[23]

第一局编辑

李世乭在他的比賽時間尚餘約28分鐘時投子(認輸)[24],由執白子的AlphaGo獲勝[25]

Go ul.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go 98.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go ur.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 48.svg Go 97.svg Go 54.svg Go board diagram image.svg Go 43.svg Go 53.svg Go 49.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 96.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go b5.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 32.svg Go 31.svg Go board diagram image.svg Go 55.svg Go board diagram image.svg Go 52.svg Go board diagram image.svg Go 12.svg Go 10.svg Go 11.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go w2.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 44.svg Go board diagram image.svg Go 18.svg Go 33.svg Go board diagram image.svg Go b9.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go w8.svg Go -.svg Go b1.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 34.svg Go 35.svg Go 24.svg Go 25.svg Go board diagram image.svg Go 29.svg Go 30.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 13.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go w6.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 66.svg Go 41.svg Go 37.svg Go 36.svg Go 28.svg Go 19.svg Go 99.svg Go board diagram image.svg Go 14.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 80.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 38.svg Go 27.svg Go 26.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 16.svg Go 15.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 42.svg Go 68.svg Go 23.svg Go 22.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 20.svg Go 17.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 64.svg Go 67.svg Go board diagram image.svg Go 45.svg Go 39.svg Go 40.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 21.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go -.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 65.svg Go 63.svg Go 69.svg Go 61.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 46.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go -.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 47.svg Go 60.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 93.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 62.svg Go 58.svg Go 59.svg Go 50.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go b7.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go 92.svg Go 83.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 77.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 51.svg Go 56.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go 81.svg Go 82.svg Go 89.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 57.svg Go 70.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go 88.svg Go 90.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 71.svg Go 72.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 78.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go w4.svg Go 91.svg Go 84.svg Go 85.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go -.svg Go board diagram image.svg Go 73.svg Go 74.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go -.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 79.svg Go 86.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 75.svg Go 76.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go b3.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 87.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 95.svg Go 94.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go dl.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go dr.svg
前99手
Go ul.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go w.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go ur.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go w.svg Go b.svg Go w.svg Go board diagram image.svg Go b.svg Go b.svg Go b.svg Go 67.svg Go 68.svg Go w.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go 16.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go w.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go b.svg Go 79.svg Go w.svg Go 78.svg Go w.svg Go w.svg Go b.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go w.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go w.svg Go board diagram image.svg Go w.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go 01.svg Go w.svg Go 36.svg Go b.svg Go 70.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go w.svg Go b.svg Go w.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go b.svg Go w.svg Go board diagram image.svg Go 14.svg Go b.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go w.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go w.svg Go b.svg Go b.svg Go w.svg Go w.svg Go b.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go w.svg Go 13.svg Go 10.svg Go 12.svg Go 69.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go w.svg Go 52.svg Go board diagram image.svg Go w.svg Go b.svg Go w.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go w.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go 21.svg Go r.svg
Go 72.svg Go 74.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 86.svg Go 85.svg Go 51.svg Go w.svg Go w.svg Go b.svg Go w.svg Go 00.svg Go board diagram image.svg Go w.svg Go b.svg Go 15.svg Go 08.svg Go r.svg
Go 71.svg Go 66.svg Go 50.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 64.svg Go 75.svg Go w.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go b.svg Go b.svg Go w.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go 11.svg Go r.svg
Go 73.svg Go 65.svg Go 82.svg Go 54.svg Go board diagram image.svg Go 76.svg Go b.svg Go b.svg Go b.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go w.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 03.svg Go 02.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 63.svg Go 77.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go b.svg Go w.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 07.svg Go 06.svg Go 04.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go 83.svg Go 19.svg Go 45.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go w.svg Go w.svg Go b.svg Go w.svg Go board diagram image.svg Go 49.svg Go 05.svg Go b.svg Go 09.svg Go r.svg
Go l.svg Go 18.svg Go w.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go b.svg Go w.svg Go 80.svg Go 48.svg Go 81.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go 46.svg Go 17.svg Go b.svg Go w.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go b.svg Go w.svg Go board diagram image.svg Go 29.svg Go 26.svg Go 43.svg Go 41.svg Go r.svg
Go l.svg Go 20.svg Go w.svg Go w.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go b.svg Go w.svg Go board diagram image.svg Go 27.svg Go 23.svg Go w.svg Go 42.svg Go 44.svg
Go 62.svg Go 58.svg Go 61.svg Go w.svg Go b.svg Go w.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go -.svg Go board diagram image.svg Go b.svg Go w.svg Go board diagram image.svg Go 31.svg Go 30.svg Go 28.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go 84.svg Go 55.svg Go 56.svg Go 59.svg Go board diagram image.svg Go b.svg Go w.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 25.svg Go b.svg Go w.svg Go board diagram image.svg Go 35.svg Go b.svg Go 32.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go 60.svg Go 57.svg Go 53.svg Go board diagram image.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 24.svg Go b.svg Go w.svg Go 22.svg Go board diagram image.svg Go 33.svg Go 34.svg Go 37.svg Go 38.svg Go r.svg
Go dl.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go 47.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go 39.svg Go d.svg Go 40.svg Go dr.svg
100–186手

第二局编辑

AlphaGo(黑方)勝出第二局。

Go ul.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go ur.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 97.svg Go 99.svg Go 80.svg Go 95.svg Go 13.svg Go 83.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go b3.svg Go -.svg Go 31.svg Go 94.svg Go 93.svg Go 91.svg Go 82.svg Go -.svg Go 67.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 35.svg Go board diagram image.svg Go b1.svg Go board diagram image.svg Go 71.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 96.svg Go 84.svg Go 92.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 33.svg Go 70.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go 86.svg Go 81.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 34.svg Go 32.svg Go 65.svg Go 72.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go 30.svg Go 85.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 66.svg Go r.svg
Go l.svg Go 88.svg Go 87.svg Go 89.svg Go 61.svg Go board diagram image.svg Go 98.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 40.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go 90.svg Go board diagram image.svg Go 62.svg Go board diagram image.svg Go 73.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 38.svg Go 36.svg Go 64.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 14.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go -.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 39.svg Go 37.svg Go 63.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 58.svg Go 57.svg Go board diagram image.svg Go 74.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go 60.svg Go 59.svg Go 52.svg Go 55.svg Go board diagram image.svg Go 77.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go 28.svg Go 44.svg Go 51.svg Go 53.svg Go board diagram image.svg Go 75.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 69.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go 24.svg Go b9.svg Go 43.svg Go 49.svg Go 50.svg Go 54.svg Go 68.svg Go 76.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 12.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go 22.svg Go 20.svg Go 23.svg Go 48.svg Go 45.svg Go 56.svg Go 47.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 78.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 15.svg Go 16.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go 21.svg Go 17.svg Go w2.svg Go 26.svg Go board diagram image.svg Go 41.svg Go 46.svg Go board diagram image.svg Go 29.svg Go 79.svg Go board diagram image.svg Go 11.svg Go board diagram image.svg Go b5.svg Go -.svg Go w4.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go 19.svg Go 18.svg Go 25.svg Go board diagram image.svg Go 10.svg Go 42.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go b7.svg Go w6.svg Go w8.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 27.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go dl.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go dr.svg

前99手

白14開始攻擊左下角黑棋,黑15覷、白16粘,黑17、黑19回防。

王銘琬九段說:日本棋界稱黑15為「阿法覷」。

Go ul.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go 97.svg Go 96.svg Go 66.svg Go 98.svg Go 44.svg Go u.svg Go u.svg Go ur.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 71.svg Go 45.svg Go 42.svg Go 43.svg Go 38.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go b.svg Go b.svg Go w.svg Go b.svg Go b.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 73.svg Go 70.svg Go 74.svg Go 33.svg Go 30.svg Go 32.svg Go r.svg
Go 95.svg Go 37.svg Go b.svg Go 99.svg Go b.svg Go w.svg Go b.svg Go b.svg Go w.svg Go -.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go b.svg Go 72.svg Go b.svg Go 31.svg Go b.svg Go 34.svg
Go 93.svg Go 92.svg Go 36.svg Go 46.svg Go 47.svg Go w.svg Go w.svg Go w.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 53.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go b.svg Go w.svg Go r.svg
Go 94.svg Go board diagram image.svg Go w.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 09.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 52.svg Go 51.svg Go board diagram image.svg Go w.svg Go w.svg Go board diagram image.svg Go w.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go w.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 35.svg Go 29.svg Go board diagram image.svg Go 40.svg Go 63.svg Go 59.svg Go 61.svg Go 58.svg Go 62.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go w.svg Go r.svg
Go l.svg Go w.svg Go b.svg Go b.svg Go b.svg Go 55.svg Go w.svg Go 49.svg Go board diagram image.svg Go 65.svg Go 28.svg Go 60.svg Go w.svg Go 57.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go w.svg Go 17.svg Go w.svg Go board diagram image.svg Go b.svg Go 00.svg Go 39.svg Go 01.svg Go 69.svg Go 67.svg Go 15.svg Go 68.svg Go 64.svg Go w.svg Go w.svg Go w.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go 18.svg Go w.svg Go 50.svg Go board diagram image.svg Go 48.svg Go 41.svg Go 06.svg Go 08.svg Go 16.svg Go 12.svg Go 19.svg Go b.svg Go b.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go w.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go w.svg Go 02.svg Go 03.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 13.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 54.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go w.svg Go b.svg Go 56.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go b.svg Go 04.svg Go 07.svg Go 11.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 83.svg Go 84.svg Go r.svg
Go l.svg Go 88.svg Go w.svg Go w.svg Go b.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go b.svg Go 05.svg Go board diagram image.svg Go 10.svg Go 27.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go 85.svg Go 86.svg Go r.svg
Go l.svg Go w.svg Go b.svg Go b.svg Go b.svg Go w.svg Go w.svg Go w.svg Go w.svg Go 80.svg Go 90.svg Go 89.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go w.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go 87.svg Go w.svg Go w.svg Go b.svg Go w.svg Go b.svg Go w.svg Go b.svg Go 77.svg Go 79.svg Go w.svg Go 14.svg Go 91.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go b.svg Go w.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go b.svg Go b.svg Go w.svg Go w.svg Go board diagram image.svg Go b.svg Go w.svg Go 78.svg Go b.svg Go b.svg Go 23.svg Go b.svg Go 25.svg Go b.svg Go -.svg Go w.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go b.svg Go w.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go w.svg Go w.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 22.svg Go 24.svg Go b.svg Go w.svg Go w.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 82.svg Go 81.svg Go board diagram image.svg Go 75.svg Go 26.svg Go 21.svg Go 20.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go dl.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go 76.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go dr.svg
100-199手
Go ul.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go b.svg Go w.svg Go w.svg Go w.svg Go w.svg Go u.svg Go u.svg Go ur.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 01.svg Go b.svg Go b.svg Go w.svg Go b.svg Go w.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go b.svg Go b.svg Go w.svg Go b.svg Go b.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go b.svg Go w.svg Go w.svg Go b.svg Go w.svg Go w.svg Go r.svg
Go b.svg Go b.svg Go b.svg Go b.svg Go b.svg Go w.svg Go b.svg Go b.svg Go w.svg Go -.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go b.svg Go w.svg Go b.svg Go b.svg Go b.svg Go w.svg
Go b.svg Go w.svg Go w.svg Go w.svg Go b.svg Go w.svg Go w.svg Go w.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go b.svg Go w.svg Go r.svg
Go w.svg Go board diagram image.svg Go w.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go w.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go w.svg Go w.svg Go board diagram image.svg Go w.svg
Go l.svg Go 00.svg Go w.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go b.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go w.svg Go b.svg Go b.svg Go b.svg Go w.svg Go w.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go w.svg Go r.svg
Go l.svg Go w.svg Go b.svg Go b.svg Go b.svg Go b.svg Go w.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go b.svg Go w.svg Go w.svg Go w.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go w.svg Go b.svg Go w.svg Go board diagram image.svg Go b.svg Go w.svg Go b.svg Go b.svg Go b.svg Go b.svg Go b.svg Go w.svg Go w.svg Go w.svg Go w.svg Go w.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go w.svg Go w.svg Go w.svg Go board diagram image.svg Go w.svg Go b.svg Go w.svg Go w.svg Go w.svg Go w.svg Go b.svg Go b.svg Go b.svg Go b.svg Go 09.svg Go 10.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go w.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go w.svg Go w.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go w.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go w.svg Go board diagram image.svg Go w.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go b.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go b.svg Go w.svg Go r.svg
Go l.svg Go w.svg Go w.svg Go w.svg Go b.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go b.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go w.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go b.svg Go w.svg Go r.svg
Go l.svg Go w.svg Go b.svg Go b.svg Go b.svg Go w.svg Go w.svg Go w.svg Go w.svg Go w.svg Go w.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 03.svg Go 02.svg Go w.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go b.svg Go w.svg Go w.svg Go b.svg Go w.svg Go b.svg Go w.svg Go b.svg Go b.svg Go b.svg Go w.svg Go w.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go b.svg Go w.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go b.svg Go b.svg Go w.svg Go w.svg Go 06.svg Go b.svg Go w.svg Go w.svg Go b.svg Go b.svg Go b.svg Go b.svg Go b.svg Go b.svg Go -.svg Go w.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go b.svg Go w.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go w.svg Go w.svg Go 08.svg Go 07.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go w.svg Go w.svg Go b.svg Go w.svg Go w.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go 05.svg Go b.svg Go 04.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go w.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go b.svg Go w.svg Go board diagram image.svg Go w.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go dl.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go 11.svg Go d.svg Go w.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go dr.svg
200-211手

第三局编辑

第三局比賽執黑子的李世乭在第176手之後投子(認輸),AlphaGo在五番棋對戰中取得了三連勝,確定在這場人機對戰中拿下勝利。第三局賽後記者會中李世乭強調「這只是我李世乭個人的敗退,並不是全人類。」,對於敗棋的原因,李世乭說「我從來沒有感受到如此嚴重的壓迫感、負擔感,要克服這些壓力,我的能力不足。」[26]

Go ul.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go ur.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 13.svg Go 19.svg Go 22.svg Go board diagram image.svg Go 90.svg Go 27.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go b9.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go 23.svg Go b3.svg Go -.svg Go 12.svg Go 20.svg Go board diagram image.svg Go 26.svg Go b7.svg Go -.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go b1.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go 38.svg Go 18.svg Go 16.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 24.svg Go 25.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 99.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 17.svg Go 15.svg Go 21.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 29.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go w8.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go 36.svg Go board diagram image.svg Go 33.svg Go 14.svg Go 50.svg Go 30.svg Go 28.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go 37.svg Go 45.svg Go 41.svg Go 51.svg Go 47.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 31.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go 39.svg Go 32.svg Go 34.svg Go 35.svg Go board diagram image.svg Go 46.svg Go 66.svg Go 56.svg Go 68.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 88.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go 63.svg Go 62.svg Go 40.svg Go 11.svg Go 43.svg Go board diagram image.svg Go 67.svg Go 65.svg Go board diagram image.svg Go -.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go -.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go 61.svg Go 44.svg Go 42.svg Go 53.svg Go board diagram image.svg Go 55.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 87.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 54.svg Go 60.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 69.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 89.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 83.svg Go 78.svg Go 82.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go 57.svg Go 48.svg Go board diagram image.svg Go 52.svg Go board diagram image.svg Go 64.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 80.svg Go 77.svg Go 10.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go b5.svg Go 49.svg Go 59.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 70.svg Go board diagram image.svg Go 98.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 84.svg Go 81.svg Go 79.svg Go 85.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 58.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 86.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go 71.svg Go w4.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go -.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go w2.svg Go 92.svg Go 93.svg Go r.svg
Go l.svg Go 75.svg Go 72.svg Go 73.svg Go 76.svg Go w6.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 94.svg Go 91.svg Go 95.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 74.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 96.svg Go 97.svg Go r.svg
Go dl.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go d.svg Go dr.svg
前99手
Go ul.svg Go 11.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go u.svg Go ur.svg
Go l.svg Go 04.svg Go 07.svg Go board diagram image.svg Go 10.svg Go board diagram image.svg Go 12.svg Go board diagram image.svg Go 48.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go 08.svg Go board diagram image.svg Go b.svg Go b.svg Go w.svg Go board diagram image.svg Go w.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go 09.svg Go b.svg Go b.svg Go 05.svg Go w.svg Go w.svg Go board diagram image.svg Go w.svg Go b.svg Go -.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go b.svg Go 03.svg Go 01.svg Go r.svg
Go l.svg Go w.svg Go w.svg Go w.svg Go 06.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go w.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 02.svg Go b.svg Go 00.svg Go r.svg
Go l.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go b.svg Go b.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go b.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go 24.svg Go w.svg Go board diagram image.svg Go r.svg
Go l.svg Go w.svg Go board diagram image.svg Go b.svg Go w.svg Go w.svg Go w.svg Go w.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg Go board diagram image.svg