Asche zu Asche

Asche zu AscheRammstein的一首单曲,出自他们的第一张录音室专辑Herzeleid,这首单曲是作为Sehnsucht澳洲巡演版的一张额外CD。它包含了1995年专辑版的"Asche zu Asche"和5首来自柏林现场的歌曲,只发布于澳大利亚作为Big Day Out的推广。

Asche zu Asche
Rammstein單曲
收錄於專輯Herzeleid
发行日期
格式CD
录制时间斯德哥尔摩,1995
类型NDH
工业金属
时长3:51
Rammstein单曲年表
"Stripped"
(1998)
"Asche zu Asche"
(2001)
"Sonne"
(2001)

现场编辑

自从发行以来,“Asche zu Asche”是Rammstein演唱会重要的一部分,这是唯一一首在任何一场巡演中演唱的歌曲。歌曲到了后半部时,麦克风会被火焰吞噬,整个舞台会被烟雾笼罩。