KBS大邱放送總局

KBS大邱放送总局朝鲜语:KBS대구방송총국,朝鲜汉字KBS大邱放送總局英语:KBS Daegu Broadcasting Station)是韓国放送公社(KBS)在大邱的地域总局。

KBS位於泛魚4洞的辦公大樓

所在地

编辑

沿革

编辑
 • 1940年10月30日 - 社团法人朝鮮放送協会大邱放送局(識別信号:JBGK)開始广播。
 • 1941年4月19日 - 第1放送本放送開始。第2放送開始。
 • 1947年10月1日 - 呼号变更为 HLKG
 • 1980年12月1日 - 开始播放音乐FM。
 • 1984年12月 - 改称KBS大邱放送总局
 • 2012年11月6日 - 模拟电视停播。
 • 2015年9月1日 - 開始播出自製節目。

中继局

编辑

电视台

编辑

数字电视

编辑
KBS第1频道:
 • 呼号:HLKG-DTV
 • 虚拟信道:9-1
KBS第2频道:
 • 呼号:HLQH-DTV
 • 虚拟信道:7-1
发射地 物理信道 发射功率
第1频道 第2频道
八公山 CH 14 CH 16 2.5kW
華陽邑 CH 21 CH 22 20W
豊角面 CH 63 CH 48 10W
东谷 CH 14 CH 16 0.05W
河陽邑 CH 23 CH 25 20W
巴洞 CH 54 CH 57 10W
成佛山 CH 31 CH 52 20W
锄齐 CH 14 CH 16 0.05W
求智面 CH 54 CH 56 20W
大合面 CH 54 CH 56 0.05W
修伦面 CH 21 CH 41 20W
龟尾市 CH 62 CH 63 90W
金泉市 CH 25 CH 28 20W
代項 CH 55 CH 56 5W
牟西面 CH 55 CH 56 10W
青里面 CH 30 CH 58 20W
尚州市 CH 41 CH 52 20W
店村洞 CH 26 CH 28 5W
聞慶市 CH 20 CH 41 20W
加恩邑 CH 41 CH 42 20W
東魯面 CH 20 CH 37 5W
庆州市 CH 56 CH 57 90W
普門面 CH 42 CH 62 20W

模拟电视

编辑

注:2012年11月6日14:00已停播

广播电台

编辑

KBS第1广播

编辑
发射地 呼号 频率 发射功率
庆山市 HLKG AM 738kHz 250kW
龟尾市 HLQY AM 909kHz 10kW
金泉市 HLSK AM 1503kHz 1kW
店村洞 HLSC AM 540kHz 1kW
八公山 HLKG-SFM FM 101.3MHz 5kW
金泉市 未知 FM 90.7MHz 100W

KBS第2广播

编辑
发射地 呼号 频率 发射功率
迎日郡 HLQH AM 558kHz 250kW
八公山 HLQH-SFM FM 102.3MHz 3kW
金泉市 未知 FM 88.9MHz 100W

KBS音乐FM

编辑
发射地 呼号 频率 发射功率
八公山 HLKG-FM FM 89.7MHz 5kW
发射地 物理信道 发射功率
八公山 CH 7B(177.008MHz) 2kW
龟尾市 90W
庆州市 90W

参考资料

编辑

外部链接

编辑