NGC 2127

NGC 2127剑鱼座的一個星系[1][2]

NGC 2127 NGC天體
發現者 約翰·弗里德里希·威廉·赫歇爾
發現日期 1834年12月-日
其他編號 ESO 57-SC45
座標
曆元 J2000.0
赤经 5時51分22.4秒
赤纬 -69°21'41"
其他資料
星座 剑鱼座
星體類型 星系
星等 11.6
表面亮度
藍等 12
NGC 2127

参考编辑

  1. ^ New General Catalog Objects: NGC 2100 - 2149. cseligman.com. [2018-07-21]. (原始内容存档于2015-07-08) (美国英语). 
  2. ^ Revised NGC Data for NGC 2127. spider.seds.org. [2018-07-21]. (原始内容存档于2016-03-06). 

外部链接编辑

  維基共享資源中与NGC 2127相關的分類