Template:國歌歷史

[[Image:{{{Flag}}}|center|border|50px]][[{{{Nation}}}]]国歌历史
文档图示 模板文档[查看] [编辑] [历史] [清除缓存]

模板介紹编辑

此模板用于特定国家的国歌历史导航,可以使用本模板链接一国历史上的诸国歌条目。

使用方法编辑

{{Anthem History
| Nation = 国家名称
| Flag = 国旗图像,无需加File:,默认大小为50px
| Year1 = 第一首国歌年份
| Name1 = 第一首国歌名称(无需使用书名号,下同)
| Year2 = 第二首国歌年份
| Name2 = 第二首国歌名称
| Year3 = 第三首国歌年份
| Name3 = 第三首国歌名称
| Year4 = 第四首国歌年份
| Name4 = 第四首国歌名称
| Notes = 附注
}}

範例编辑

Flag of Romania.svg
罗马尼亚国歌历史
1862 - 1884君王颂
1948 - 1953打破的锁链
1953 - 1977我们赞美你,罗马尼亚
1977 - 1990三色旗
1990 -醒来吧,罗马尼亚人
附注示例
{{Anthem History
| Nation = 罗马尼亚
| Flag = Flag_of_Romania.svg
| Year1 = 1862 - 1884
| Name1 = 君王颂
| Year2 = 1948 - 1953
| Name2 = [[打破的锁链]]
| Year3 = 1953 - 1977
| Name3 = [[我们赞美你,罗马尼亚]]
| Year4 = 1977 - 1990
| Name4 = [[三色旗 (罗马尼亚)|三色旗]]
| Year5 = 1990 - 
| Name5 = [[醒来吧,罗马尼亚人]]
| Notes = 附注示例
}}

注意事项编辑

參見编辑

给模板编辑者的说明编辑

模板结构编辑

实现方法编辑

编辑注意编辑