Template:Percentage bar (larger)

50%
文档图示 模板文档[查看] [编辑] [历史] [清除缓存]

本模板用于生成一个大进度条。

參數及使用方法编辑

  • 1 - 进度百分点,如5078.9,不含百分号。
  • width - 进度条宽度,单位为px;预设为800。

範例编辑

0%
15%
33.3%
50%
67.8%
84%
100%

參見编辑