Template:Table Digital video broadcast standards

數位視訊廣播標準列表
DVB 家族歐洲/亞非
DVB-S英语DVB-S衛星電視
DVB-T數碼電視
DVB-C英语DVB-C有线电视
DVB-H移动电视
DVB-SH英语DVB-SH (衛星電視)

ATSC 家族 (北美)
ATSC (數碼電視/有线电视)
ATSC-M/H英语ATSC-M/H (移动电视)

ISDB 家族 (日本/南美)
ISDB-S (衛星電視)
ISDB-T (數碼電視)
  • 1seg (移动电视)
ISDB-C (有线电视)
SBTVD/ISDB-TB巴西

DTMB 家族 (中國)
DTMB (數位電視)
CMMB (移动电视)

DMB 家族 (韓國)
T-DMB (數位電視)
S-DMB英语S-DMB (衛星電視)

编解码
视频
音频

频带