Template:User mn-3

mn-3ᠡᠨᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃
Энэ хэрэглэгч Монгол хэлний сайн мэднэ.