zh-jilu-N
这位用户的母语冀鲁官话
nan-0
Chit-ê iōng-chiá m̄-bat Bân-lâm-gú (ia̍h-sī liáu-kái ū khùn-lân).
此個用者毋捌閩南語(抑是了解有困難)。
这位用户可以画出精细的铁路系统标示
zh-N
此用戶的母語漢語
简体
为主
这位用户能熟练地读写简体中文,但只能一般地读写繁体中文。
zh-ts-N
这位用户打小儿豆会唐山话
zh-mandarin-5
該用戶能以专业現代標準漢語進行交流。
cmn-beijing-3
該用戶北京话说得可不二忽
cmn-dongbei-3
该用户的东北话白话得旮不溜脆的
en-3
This user is able to contribute with an advanced level of English.
cmn-tianjin-2
介个用户天津話嗦得还凑活
cmn-sichuan-2
这个用户的四川話说得还将就喔~
suji-1
迭个用户个上海话只好淘淘浆糊
lzh-2
此君有志文言也。
唐山抗震纪念碑.jpg这个用户现在或曾经住在唐山市
Quanzhou Qingyuan Shan 20120301-07.jpg这个用户现在或曾经住在泉州市
Hockchew Song-tak.jpg这个用户现在或曾经住在福州市
Changchun Railway STation.jpg这个用户现在或曾经住在长春市
Lujiazui 2016.jpg這個用户現在或曾經住在上海市
这个用户是吉林大学的校友、学生或老师。
Right xh 2.gif這個維基人是福建省福州第一中學的校友、學生或老師。

铁路枢纽编辑

杭州编辑

沪昆铁路
 
   
临平
 
 
   
余杭
   
 
 
 
 
乔司
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
笕桥
 
 
 
 
     
艮山门
     
杭州东
     
杭州
     
南星桥
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
钱塘江
 
 
 
 
 
 
 
 
 
萧山西
 
 
 
 
 
盈宁
 
 
 
 
杭州南
   
 
 
 
 
 
     
     
   
萧山
 
 
 
 
 
 
 
   
湄池
 

福州编辑

福厦铁路
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
福州
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
19
福州南
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
55
福清
 
福厦客运专线
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
福州
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
福州南
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
福平铁路
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
福州
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   
 
 
 
 
福州南
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
长乐
 

唐山编辑

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
丰润西 唐山北
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
   
 
 
 
   
唐山
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
胥各庄 唐山南