Taiwan-icon.svg這位用戶是臺灣人

HumanRightsLogo.svg這個用戶是人權專題的參與者。

zh-TW-N
此使用者的母語國語
ja-3
この利用者は流暢日本語を話します。
ja-moe-2
この主人様は、ある程度萌え萌え日本語を話せますけど…(゜-゜)
en-2
This user is able to contribute with an intermediate level of English.
nan-taiwan-1
這個使用者只會曉用簡單的臺灣話,無法度講較輾轉。
Tsit-ê sú-iōng-tsiá tsí ē-hiáu īng kán-tan--ê Tâi-uân-uē, bô-huat-tōo kóng khah liàn-tńg.

BlankMap-World.svg這個用戶反對鎖區