Conan06'blog

zh-N
此用戶的母語漢語
nan-4
Chit-ê iōng-chiá tha̍k-siá Bân-lâm-gú ē lêng-le̍k sī chiap-kīn bó-gú.
這個用者讀寫閩南語的能力是接近母語
en-3
This user is able to contribute with an advanced level of English.
ja-2
この利用者はある程度日本語を話せます。