User:HopeYT is here/沙盒

Tiến Quân Ca
《进军歌》
Emblem of Vietnam.svg

 越南国歌
作词阮文高,1944
作曲阮文高,1944
采用1975年4月30日
Flag of Vietnam.svg
越南国歌历史
阮朝 1802 - 1945登坛宫
 越南民主共和国
1946 - 1976
进军歌
 越南共和国
1948 - 1975
呼唤公民
 越南南方共和国
1969 - 1976
解放南方
 越南
1976 -
进军歌


进军歌》英文名称为 Army Marching Song, 越南文名称为Tiến Quân Ca, 是越南社会主义共和国的国歌,由阮文高作曲及填詞,1945年8月革命前產生於越北解放區。1946年召開的北越第一屆國會第二次會議正式確定《進軍歌》為國歌。1955第一届国会第五次会议根据政府建议对《进军歌》的歌词做了一些小修改。1976年7月2日,统一的越南国会通过决议,决定以《进军歌》为全国统一后的越南社会主义共和国国歌。


歌词编辑

'Tiến quân ca'

Đoàn quân Việt Nam đi
Chung lòng cứu quốc
Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa
Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước,
Súng ngoài xa chen khúc quân hành ca
Đường vinh quang xây xác quân thù,
Thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu.
Vì nhân dân chiến đấu không ngừng,
Tiến mau ra sa trường,
Tiến lên, cùng tiến lên.
Nước non Việt Nam ta vững bền.


'Song of Advancing Soldiers'

Soldiers of Vietnam, marching onward
United in determination to save the nation,
Our steps resound on the long and arduous road.
Our flag, red with the blood of victory, bears the spirit of the country
The distant rumbling of guns mingles with our marching song.
The path to glory is built by the bodies of our foes.
Overcoming all hardships, together we build our resistance bases.
Ceaselessly for the People's cause let us struggle
Let us hasten to the battlefield!
Onward! All together advancing!
For one eternal Vietnam.


'进军歌'

越南军团齐救国,
崎岖路奋勇前进。
枪声伴行军战歌,
胜利旗帜血染红。
敌尸铺平光荣路,
披荆建立根据地。
永远战斗为人民,
飞速冲上最前方。
前进!
共前进!
越南江山如金刚 。当初第1節第7行是“Thề phanh thây uống máu quân thù”(喃文:㕵𧖱軍讐;譯:吾誓殲敵飲其血),為了抹去野蠻的印象,而在1955年變更。


参见编辑