Auguste Rodin - Grubleren 2005-02.jpg這個用戶對哲學感興趣。
czhu-N
Chí-kâi ēng-hõu kâi bó-gṳ́Tiê-chiu-uē
兹个用户其母语潮州话
yue-2
Nei1-go3 jung6-wu6 ho2-ji5 jung6 jat1-bun1 ge3 jyut6-jyu5 zeon3-hang4 gaau1-lau4.
呢個用戶可以用一般粵語進行交流。
zh-CN-N
此用户的母语普通话
zh-Hans-N
此用户自幼使用简体中文
zh-Hant-4
此用戶能讀寫地道繁体中文
en-US-2
This user is able to contribute with an intermediate level of American English.