布達佩斯安全保障備忘錄

1994年文件

布達佩斯安全保障備忘錄是1994年12月5日由美國俄羅斯英國分別與烏克蘭白俄羅斯哈薩克匈牙利首都布達佩斯舉行的歐洲安全與合作組織會議所簽署的備忘錄外交文件。

布達佩斯安全保障備忘錄
Memorandum on Security Assurances in connection with the Republic of Belarus'/Republic of Kazakhstan's/Ukraine's accession to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons
美國總統柯林頓(左)、俄羅斯總統葉爾欽(中)和烏克蘭總統克拉夫朱克(右)於 1994年1月14 日在莫斯科簽署三邊聲明後
簽署日1994年12月5日
簽署地點 匈牙利布達佩斯
簽署者
收錄於維基文庫的條約原文
維基文庫布達佩斯安全保障備忘錄

此備忘錄主要關注烏克蘭、白俄羅斯和哈薩克的無核化,以及「尊重並避免使用武力等方式威脅烏克蘭、白俄羅斯和哈薩克現有領土的獨立和主權」。

該備忘錄禁止俄羅斯聯邦、英國和美國對烏克蘭、白俄羅斯和哈薩克使用武力威脅或經濟脅迫,「除非出於自衛或《聯合國憲章》規定的其他目的」 。由於該協議和備忘錄,1993年至1996年間,白俄羅斯、哈薩克和烏克蘭相繼放棄核子武器。[1]

由於蘇聯在烏克蘭遺下大量核子武器,使烏克蘭一度成為第三大擁有核武的國家。為解決烏克蘭白俄羅斯哈薩克蘇聯解體後獨立以來,前蘇聯遺留下來的核子武器問題。烏克蘭白俄羅斯哈薩克於1994年簽署核武禁擴條約並移交核子武器給俄羅斯。

簽署人包括時任美國總統比爾·柯林頓英國首相約翰·梅傑俄羅斯總統鮑里斯·葉爾欽烏克蘭總統列昂尼德·庫奇馬白俄羅斯總統亞歷山大·盧卡申科哈薩克總統努爾蘇丹·納扎爾巴耶夫

協約內容編輯

根據備忘錄[2],俄羅斯、美國和英國確實承認烏克蘭、白俄羅斯、哈薩克成為《不擴散和武器條約》的締約國,並將其核武庫存有效地轉讓給俄羅斯,並同意以下規範:

1.俄羅斯聯邦、英國和美國重申它們對烏克蘭的承諾,根據歐洲安全與合作會議最後文件的原則,尊重烏克蘭的獨立烏克蘭的主權和現有邊界。[3]
2. 俄羅斯聯邦、英國和美國重申它們有義務不對締約國的領土完整使用武力或進行武力威脅。烏克蘭的政治獨立,除自衛或根據《聯合國憲章》規定的其他用途外,不得對烏克蘭使用任何武器。
3.根據歐洲安全與合作會議最後文件的原則,俄、美、英等三國不得採取經濟脅迫逼迫烏克蘭服從他國,從而獲得任何形式的利益。
4.如果烏克蘭成為「可能被使用核子武器與侵略行為的受害者、或受到他國侵略威脅的對象」,聯合國安理會應採取行動並向烏克蘭提供援助。
5.俄羅斯、英國、美國應履行不對身為《不擴散核子武器條約》國的烏克蘭、白俄羅斯與哈薩克使用核子武器
6.如果出現對這些承諾提出質疑的情況,烏克蘭、俄羅斯聯邦、英國和美利堅合眾國將進行協商。
本備忘錄一經簽署即適用。

協議一式四頁,以烏克蘭語、英語和俄語簽署,具有同等效力。

簽名[4]:

烏克蘭總統: 列昂尼德·庫契馬(Leonid D. KUCHMA)、 俄羅斯聯邦總統: 鮑里斯·N·葉爾欽(Boris Yeltsin)、 英國首相: 約翰·梅傑(John Major) 美國總統: 威廉·J·柯林頓(William J. CLINTON)

違反備忘錄的事件編輯

2013年制裁白俄羅斯編輯

2013年,白俄羅斯政府稱,美國對白俄羅斯的制裁違反了備忘錄第3條。美國政府反駁稱,制裁白俄羅斯是為了打擊白俄羅斯政府的侵犯人權行為和其他非法活動,而不是針對白俄羅斯民眾。

俄羅斯吞併克里米亞編輯

2014年2月,俄羅斯入侵克里米亞,俄羅斯軍隊佔領或封鎖了克里米亞各地的多個機場和其他戰略要地[5]。此舉被國際社會廣泛認為已經破壞了該備忘錄[6]俄羅斯外交部證實了隸屬於克里米亞黑海艦隊的裝甲部隊的行動,但聲稱他們的行動是在兩國之間的各種協議的範圍內。3月16日,克里米亞根據公投結果併入俄羅斯聯邦,烏克蘭強烈抗議此舉違反了布達佩斯備忘錄第1條。2016年2月,俄羅斯外交部長謝爾蓋·拉夫羅夫辯稱,「俄羅斯從未違反布達佩斯備忘錄。它只包含一項義務,即不使用核子武器攻擊烏克蘭。」[7]不過加拿大記者邁克爾·科爾伯恩(Michael Colborne)指出,拉夫羅夫在俄羅斯駐英國大使館推特賬戶上的聲明實際上「提供了布達佩斯備忘錄本身的鏈接,其中包含所有六項義務,包括俄羅斯明顯違反的義務——就在那裡,每個人都可以看到。」曾參與起草史蒂芬·皮費爾(Steven Pifer)也評論稱:「俄羅斯外交的謊言及其對國際輿論的蔑視,當外交部長說了一些可以在不到30秒時間內用谷歌來檢查事實證明是錯誤的話?」[8]

克赤海峽事件編輯

2018年發生克赤海峽事件,俄羅斯扣押了試圖通過克里米亞大橋的烏克蘭船隻。11月27日,烏克蘭外交部呼籲《布達佩斯備忘錄》簽署國舉行緊急磋商,以確保全面履行備忘錄的承諾,並立即停止俄羅斯對烏克蘭的侵略。[9][10][11]

2022年俄羅斯入侵烏克蘭編輯

2022年俄羅斯入侵烏克蘭,烏克蘭稱《布達佩斯備忘錄》被俄羅斯全面違反。

烏克蘭認為,依據備忘錄,俄軍如果侵犯烏克蘭,美英須保衞烏克蘭。然而美國堅持不出兵,這令烏克蘭外長感到懊悔烏克蘭放棄核子武器[12]

參考來源編輯

 1. ^ “關於烏克蘭加入《不擴散核武器條約》的安全保證備忘錄”(英文). 聯合國官網. 1994-12-05 [2022-07-23]. (原始內容存檔於2022-07-23) (英國英語). 
 2. ^ “布達佩斯安全保證備忘錄,1994年-外交關係委員會”(英文). 美國外交關係協會. 1994-12-05 [2022-07-23] (英國英語). 
 3. ^ “烏克蘭、俄羅斯、英國和美利堅合眾國領導人的聯合聲明以及關於烏克蘭加入《不擴散核武器條約》的安全保證備忘錄-於布達佩斯。(繁體中文) (PDF). 聯合國官網. 1994-12-05 [2022-07-23] (英國英語). 
 4. ^ “布達佩斯安全保證備忘錄,1994年-外交關係委員會”(英文). 美國外交關係協會. 1994-12-05 [2022-07-23] (英國英語). 
 5. ^ Political Legitimacy and International Law in Crimea: Pushing the U.S. and Russia Apart. Diplomatic Courier. 8 May 2014 [9 May 2014]. (原始內容存檔於12 May 2014). 
 6. ^ Washington Post Editorial Board. Condemnation isn’t enough for Russian actions in Crimea. Washington Post. [2014-03-02]. (原始內容存檔於2014-03-02). 
 7. ^ Lavrov: Russia never violated Budapest memorandum. Russian Embassy in United Kingdom. 2016-01-27 [2016-01-27]. 
 8. ^ Colborne, Michael. Russia’s bald-faced lies. National Post. 4 February 2016. 
 9. ^ Україна скликає зустріч ядерних держав. uprom.info. 2018-12-05 [2018-12-05]. 
 10. ^ Україна скликає зустріч ядерних держав за механізмом Будапештського меморандуму. www.eurointegration.com.ua. Ukrayinska Pravda. 2018-12-05. 
 11. ^ Заява МЗС України у зв'язку зі скликанням консультацій відповідно до Будапештського меморандуму. mfa.gov.ua. Ministry of Foreign Affairs of Ukraine. 2018-12-05. 
 12. ^ 烏克蘭外長懊悔「不該放棄核武」 他曝美國見死不救:棋子變棄子. ETtoday. | 生活. 2022-02-25 [2022-03-06] (中文(繁體)). 

外部連結編輯