銀蓮花榮譽勳章

銀蓮花榮譽勳章(葡萄牙語:Medalhas de honra de Lótus de Prata)是澳門勳章、獎章和獎狀制度下的第三高的榮譽,主要頒授予長期擔任公共事務及志願工作的領導人物。

授勳名單编辑

2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2007年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年