ISO 3166-2:ZA

ISO 3166-2:ZA國際標準化組織定義南非的代碼,屬於ISO 3166-2的子集,此代碼定義了南非的9個

代碼分成兩部份,前兩碼為南非ISO 3166-1的代碼「ZA」,後兩碼為兩位拉丁字母,前後以連接號連接。

代碼编辑

 
南非行政區劃圖
代碼 省名 英文名
ZA-EC 東開普省 Eastern Cape
ZA-FS 自由邦省 Free State
ZA-GT 豪登省 Gauteng
ZA-LP 林波波省 Limpopo
ZA-MP 普馬蘭加省 Mpumalanga
ZA-NC 北開普省 Northern Cape
ZA-NL 誇祖魯-納塔爾省 KwaZulu-Natal
ZA-NW 西北省 North West
ZA-WC 西開普省 Western Cape

更新编辑

日期/版本 更新內容
2004-03-08 更改名稱及代碼
  • 北方省 ZA-NP→林波波省 ZA-LP
2007-11-28 更改代碼
  • 豪登省 ZA-GTZA-GP
  • 誇祖魯-納塔爾省 ZA-NLZA-ZN

參見编辑

參考資料编辑