Template:User nan-5

nan-5
Chit-ê iōng-chiá tha̍k-siá Bân-lâm-gú ē lêng-le̍k sī Choan-gia̍p.
這個用者讀寫閩南語的能力是專業


此模板中的"專業"白話字 Choan-gia̍p 可能不正確,請協助糾錯。