UTC−03:00

(重定向自UTC-3

UTC−03:00時區協調世界時慢3小時,使用的國家或區域如下:

UTC-3:藍(12月)、橘(6月)、黃(全年)、淡藍 - 海洋

未使用夏令時間的單一時區國家

编辑

使用夏令時間的單一時區國家

编辑

使用多時區的國家

编辑
UTC-3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
UTC
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
翌日
0
翌日
1
翌日
2
BJT
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
翌日
0
翌日
1
翌日
2
翌日
3
翌日
4
翌日
5
翌日
6
翌日
7
翌日
8
翌日
9
翌日
10