User:AndyYCRccrUSWCAX/用户页

大家好,我是一名维基百科爱好者。望指教。科技至上E-mail:andyycrccruswcax@outlook.com or 1390810188@qq.com

Wikipe-tan holding a welcome sign.png


AndyYCR{{#translation:}}ccrUSWCAX
{{{job title}}}
{{{short quote}}}
New-Bouncywikilogo.gif

关于我

用户巴别信息
zh-N 中文是这位用户的母语
lzh-3 此君工於文言也。
cdo-2 Cī ciáh ê̤ṳng-hô tĕ̤k-siā Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ gì nèng-lĭk dṳ̆ng-dēng.
茲隻用戶讀寫閩東語其能力中等
en-3 This user has advanced knowledge of English.
fa-2 این کاربر فارسی را در حد متوسط می‌فهمد.
fr-2 Cet utilisateur dispose de connaissances intermédiaires en français.
查看用户语言

Chinese / English

我的工作

维基站点 权限 用户页 用户对话页 用户贡献 日志 编辑次数
Wikipedia-logo.png 维基百科(中文) 用户 User:AndyYCRccrUSWCAX User talk:AndyYCRccrUSWCAX 贡献 日志 编辑次数
Wikimedia-logo.svg Meta 用户 User:AndyYCRccrUSWCAX User talk:AndyYCRccrUSWCAX 贡献 日志 编辑次数
Commons-logo.svg 维基共享资源 用户 User:AndyYCRccrUSWCAX User talk:AndyYCRccrUSWCAX 贡献 日志 编辑次数
Wiktionary-logo.svg 维基词典(中文) 用户 User:AndyYCRccrUSWCAX User talk:AndyYCRccrUSWCAX 贡献 日志 编辑次数
Wikibooks-logo.svg 維基教科書(中文) 用户 User:AndyYCRccrUSWCAX User talk:AndyYCRccrUSWCAX 贡献 日志 编辑次数
Wikinews-logo.svg 維基新聞(中文) 用户 User:AndyYCRccrUSWCAX User talk:AndyYCRccrUSWCAX 贡献 日志 编辑次数
Wikiquote-logo.svg 维基语录(中文) 用户 User:AndyYCRccrUSWCAX User talk:AndyYCRccrUSWCAX 贡献 日志 编辑次数
Wikisource-logo.svg 维基文库(中文) 用户 User:AndyYCRccrUSWCAX User talk:AndyYCRccrUSWCAX 贡献 日志 编辑次数
Wikiversity-logo.svg Wikiversity 用户 User:AndyYCRccrUSWCAX User talk:AndyYCRccrUSWCAX 贡献 日志 编辑次数
Mediawiki-logo.png Mediawiki 用户 User:AndyYCRccrUSWCAX User talk:AndyYCRccrUSWCAX 贡献 日志 编辑次数

联系我

Talk Page on Chinese Wikipedia

Wikimedia logo family complete 2009.svg