G4S直升機搶劫案

本文所有時間均為瑞典當地使用的歐洲東部時間

G4S直升機搶劫案發生於2009年9月23日早上,瑞典斯德哥爾摩南部韋斯特貝亞(Västberga)的G4S現金庫被劫[1]。過程中,劫匪利用了貝爾206直升機降落在G4S大樓的天台[2]。由於警方基地懷疑放置了炸彈,故無法以直升機追捕劫匪[3]。此案是瑞典歷史上首宗以直升機進行搶劫的個案[4]

遭搶劫的斯德哥爾摩G4S大樓

過程 编辑

 • 劫匪從北泰利耶的羅斯拉根(Roslagen)直升機基地偷走一架貝爾206直升機[1]
 • 大樓附近的道路放置了鐵蒺藜,以阻礙警車到場
 • 早上5時15分,匪徒乘坐直升機降落在G4S現金服務大樓。3至4人在天台降落後,以鎚擊破強化玻璃[5]。幾枚炸彈在大樓裏爆炸,炸開了保安門,過程中無人受傷。劫匪把現金放進袋裏,搬上直升機。G4S損失的現金價值不明。[3]
 • 警方於5時25分到達現場,但由於據報匪徒使用衝鋒槍,警方沒有出手干預。
 • 直升機在5時35分起飛,劫匪帶同現金離開G4S大樓。[6]
 • 警方在韋姆德島Värmdö)的直升機基地懷疑放置了炸彈,令警方在數小時內沒有派出直升機;下午1時證實是虛假炸彈。[3]
 • 空軍兩架JAS 39獅鷲戰鬥機等候命令,準備從波羅的海飛往圖林厄(Tullinge)追截劫匪。但由於劫案屬警方事務,而非軍事任務,空軍沒有批准戰鬥機起飛。[7]
 • 8時,斯德哥爾摩以北30公里的阿爾寧厄Arninge)的森林裏發現劫匪所用的直升機[3]

追捕匪徒 编辑

參考 编辑

 1. ^ 1.0 1.1 (瑞典文)Helikopterrånet – detta har hänt页面存档备份,存于互联网档案馆),SvD,2009年9月24日
 2. ^ (瑞典文)Utländska medier: "Helikopterkupp chockar Sverige"页面存档备份,存于互联网档案馆),SvD,2009年9月23日
 3. ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 (瑞典文)Polisens helikopter vid värdedepån页面存档备份,存于互联网档案馆),Aftonbladet,2009年9月24日
 4. ^ (英文)Sweden Robbery: Police Slammed After Hollywood-Style Helicopter Heist页面存档备份,存于互联网档案馆),huffingtonpost,2009年9月24日
 5. ^ (瑞典文)Rånet som väckte Sverige页面存档备份,存于互联网档案馆),Aftonbladet,2009年9月23日
 6. ^ (瑞典文)Så gick det spektakulära rånet till页面存档备份,存于互联网档案馆),DN,2009年9月27日
 7. ^ (瑞典文)Helikopterrånet: JAS Gripen hade kunnat ingripa页面存档备份,存于互联网档案馆),SvD,2009年9月29日
 8. ^ (瑞典文)UTTALANDE FRÅN G4S页面存档备份,存于互联网档案馆),G4S,2009年9月24日
 9. ^ (瑞典文)Sex personer anhållna för helikopterrånet页面存档备份,存于互联网档案馆),DN,2009年9月29日
 10. ^ (瑞典文)Hjärnan bakom misstänks finnas i Serbien页面存档备份,存于互联网档案馆),DN,2009年9月29日