Template:Script/Mdnh

{{{1}}}

文档图示 模板文档[查看] [编辑] [历史] [清除缓存]

用法编辑

本模板能帮助强制显示 Maḏnḥāyā 体的叙利亚字母,如果安装了下列字体之一:

  • Meltho Fonts:East Syriac Adiabene、East Syriac Ctesiphon
  • Noto:Noto Sans Syriac、Noto Sans Syriac Eastern
  • FreeSans
  • Code2000

範例编辑

  • 输入 {{Script/Mdnh|ܡܕܢܚܝܐ}} 会显示 ܡܕܢܚܝܐ

參見编辑