Barbie0117的用戶框

维基百科:巴别
zh-N
此用戶的母語漢語
查阅所有用戶語言
用户巴别信息
zh-N 中文是这位用户的母语
zh-Hant-N 繁體中文是這位使用者的母語
zh-Hant-TW-N 臺式繁體中文是這位使用者的母語
cmn-N This user has a native understanding of Mandarin Chinese.
zh-Hans-4 这位用户的简体中文达到接近母语水平
zh-Hans-CN-4 这位用户的陆式简体中文达到接近母语水平
zh-Hant-HK-3 這位用戶有高等港式中文知識。
lzh-1 此君粗通文言也。
yue-3 呢位用戶有高等廣東話知識。
yue-3 呢位用戶有高等廣東話知識。
nan-1 Chit-ê iōng-chiá tha̍k-siá Bân-lâm-gú ê lêng-le̍k sī chho·-kip.
hak-1 Liá chak yung-fu thu̍k-siá Hak-kâ-ngî ke nèn-li̍t he chhû-khip.
邇隻用戶讀寫客家語嘅能力是初級
en-2 This user has intermediate knowledge of English.
de-1 Dieser Benutzer beherrscht Deutsch auf grundlegendem Niveau.
查看用户语言
Barbie0117
用戶框
2774711這位用戶是第2774711
中文维基人
这位用户喜歡維基百科
这位用户是一位维基人
科學發展這個用戶支持或認同科學發展觀
Urbine221dc.jpg这个用户支持清洁环保的绿色能源Mafate Marla solar panel dsc00633.jpg
方言這個用戶喜欢说方言
推普保方這名用戶支持推廣普通話/國語也支持傳承並保護方言
Phonetik.svg這個用戶對語言學感興趣。
WikiProject · Portal
該用户使用Windows 10中文维基百科作出貢獻
該用戶使用Google Chrome中文維基百科作出貢獻
Wifiservice.svg該用户常用Wi-Fi连接互联网
該用戶使用Google 2015 logo.svg搜索网络。
该用户使用注音輸入法
中文维基百科作出貢獻
ㄓㄨˋ
ㄧㄣ
這名用戶能流暢使用注音拼音輸入法。 Pin
yin
Oxygen480-devices-computer.svg  這個用戶使用桌上型電腦
Computer n screen.svg這用戶對電腦很感興趣。
所有的地球人都知道这位用户是居住在地球上的。
Globe of letters.svg這個用戶喜歡學習語言