Flag of Malaysia.svg这个用户来自或者现在居住于马来西亚
Flag of Selangor.svg這名用戶是雪蘭莪人。zh-N
此用戶的母語漢語
ms-3
Pengguna ini boleh menyumbang dengan taraf yang baik dalam Bahasa Melayu.
yue-3
呢個用戶可以用熟練粵語進行交流。
nan-2
Chit-ê iōng-chiá tha̍k-siá Bân-lâm-gú ē lêng-le̍k sī tiong-téng.
這個用者讀寫閩南語的能力是中等


zh-Hant-5
此用戶能以专业繁體中文交流。
en-4
This user speaks English at a near-native level.
這個用戶支持捍衛粵語頂硬上!
hak-2
Lia-zak yung-fu hiao-det yung yit-ban gei Hak-ngi loi gao-liu
這隻用戶曉得用一般客語來交流。
zh-Hans-5
此用戶能以专业簡體中文交流。
en-mgEh, this guy ah, very very pandai in Manglish loh! Beh tahan nia! Si pek pro jiu dui liao!
Hànyǔ
Pīnyīn
這位用戶使用汉语拼音

這個用戶通曉汉字
漢字
汉字
這個用戶認為汉字简化退步之嫌,但仍會在日常生活中使用简化字Wikipedia-logo-v2.svg這個用戶在马来文维基百科中的ID是Bfyhdch
Wikipedia-logo-v2.svg這個用戶在英文維基百科中的ID是Bfyhdch
0.007%中文维基百科的1,230,579篇条目中,
90篇条目是我创建的!
1級維基創作獎