User:TNTErick/Userboxes

這是TNTErick的用戶框頁面

語言
zh-4
此用戶能以地道汉语交流。
zh-Hant-N
此用戶自幼就使用繁體中文
nan-taiwan-3
這個使用者的臺灣話講了袂䆀
Tsit ê sú-iōng-tsiá--ê Tâi-uân-uē kóng liáu bē-bái.
nan-2
Chit-ê iōng-chiá tha̍k-siá Bân-lâm-gú ē lêng-le̍k sī tiong-téng.
這個用者讀寫閩南語的能力是中等
zh-Hant-TW-N
此使用者的母語台灣華語
zh-Hans-3
此用戶能以熟练简体中文交流。
zh-mandarin-5
該用戶能以专业現代標準漢語進行交流。
zh-Hans-CN-3
此使用者​​能以熟练普通话交流。
cmn-N
这位用户的母语官话
hak-1
Lia-zak yung-fu hiao-det yung gien-dan gei Hak-ngi loi gao-liu.
這隻用戶曉得用簡單客語來交流。
yue-1
呢位用戶可以用簡單粵語同人交流。
en-2
This user is able to contribute with an intermediate level of English.
ja-1
この利用者は簡単日本語を話せます。
ko-0
이 사용자는 한국어를/조선말모르거나, 이해하는 데 어려움이 있습니다.
lzh-2
此君有志文言也。
vi-0
Người này không hiểu tiếng Việt (hay trình độ rất thấp).
ms-0
Pengguna ini tidak memahami Bahasa Melayu.
lzh-N
此君通文言母語
de-0
Dieser Benutzer hat grundlegende Deutschkenntnisse.
fr-1
Cet utilisateur peut contribuer avec un niveau élémentaire de français.
es-0
Este usuario no entiende español (o lo entiende con mucha dificultad).
这个用户喜欢世界语 ESPERANTO
C-2
这个用户能一般地使用C语言
C++-1这个用户刚开始使用C++语言
Java-3
這个用户能熟练地使用Java语言
PHP-0这个用户不會或不願意使用PHP
py-0這位用戶尚不能理解或編寫Python源代码。
html-2這個用戶能一般地使用HTML
興趣