A-6高速公路 (西班牙)

从马德里到拉科鲁尼亚的双车道,有通往阿尔泰霍的分支(西班牙)

A-6高速公路(西班牙语:Autovía A-6),又称西北高速公路Autovia del Noreste),俗称拉科鲁尼亚公路Carretera de La Coruña),是一条连接西班牙首都马德里和西北部拉科鲁尼亚阿台荷的高速公路,全长595公里。

A-6
西北高速公路
Autovía/Autopista del Noroeste
道路信息
道路总长590公里(370英里)
主要连接道路
起点马德里
终点拉科鲁尼亚
公路系统
西班牙高速公路英语Highways in Spain

中间经过托特西利亚斯贝纳文特蓬费拉达卢戈等大城市。