廣平省

越南中部省份

廣平省越南语Tỉnh Quảng Bình省廣平)是越南中北沿海地區的一个省,省莅洞海市

廣平省
Tỉnh Quảng Bình(越南文)
省廣平汉喃文
地圖
廣平省在越南的位置
廣平省在越南的位置
坐标:17°30′N 106°20′E / 17.5°N 106.33°E / 17.5; 106.33
国家 越南
地理分区北中部
省会洞海市
政府
 • 类型人民议会制度
 • 行政机构廣平省人民委员会
面积
 • 总计8,065.3 平方公里(3,114.0 平方英里)
人口(2019年)
 • 總計895,430人
 • 密度111人/平方公里(288人/平方英里)
时区越南标准时间UTC+7
邮政编码越南语Mã bưu chính Việt Nam47xxx
電話區號232
ISO 3166码VN-24
车辆号牌73
行政区划代码44
民族越族布鲁-云乔族哲族岱依族
網站廣平省電子信息門戶網站

地理 编辑

广平省北接河靜省,南接廣治省,西邻老挝,東臨南中国海。距離北方的河內500公里、南方的胡志明市1200公里。廣平省背靠長山山脈,西接老撾,東臨北部灣,從海邊到老撾邊界大概40到50公里。境內有日麗江建江隆代江是主要支流)、洊江淨江里和江等主要河流。廣平省和河靜省被橫山山脈自然分開。

歷史 编辑

 
法属印度支那时期的廣平省地图

雄王時代和文郎時代,廣平省地區屬於越裳部。秦朝時,秦始皇在此地設置象郡[1]。秦末天下大亂,趙佗據有嶺南諸郡,建立南越國,廣平省一帶歸屬南越國。

西漢元鼎六年(前111年),漢滅南越國。在南越國故地設置十郡,廣平省屬於日南郡西捲縣。三國時期,吳國分西捲縣設壽泠縣。東晉永和二年(346年),林邑范文攻陷日南郡,與南朝以橫山為界。

大業元年(605年),隋朝平定林邑,在此地重設西捲、壽泠二縣,隸屬蕩州,不久更名為比景郡。隋朝末年,此地又被林邑佔據。林邑在此設置地哩州布征州麻令州

越南李朝天貺寶象二年(1069年),李聖宗親征占城,擒獲占城國王制矩,制矩向李朝獻出地哩州布征州麻令州三州之地。李聖宗改地哩州為臨平州,布征州為布政州,麻令州為明靈州。招集流民前來居住[2]

龍符元化三年(1103年),占城國王制麻那入侵三州。次年(1104年),李常傑率大軍討伐占城,占城王再次獻出三州之地。

陳朝大治四年(1361年),陳裕宗任命范阿窗為臨平府知府,至遲此時臨平州已經陞為府。

隆慶三年(1375年),臨平府改為新平府,不久又改為新平路。胡朝時,又改為西平鎮。

屬明時期,明朝將此地設為新平府,轄二州九縣[3]

後黎朝初年,沿襲明朝行政區劃,但不久改新平府為新平路,主官為“路總管知府”,隸屬海西道。

光順十年(1469年),黎聖宗劃定天下版圖,重新設立新平府,轄二縣二州,分別為康祿縣、麗水縣、明靈州和布政州,隸歸順化承宣

正治元年(1558年),黎朝命端郡公阮潢出鎮順化,阮潢後割據順化、廣南二處,新平府成為阮主治下領土。

弘定元年(1600年),為避黎敬宗黎維新諱,改新平府為先平府。

弘定五年(1604年),阮潢改先平府為廣平府,不久又在此設置廣平營

德隆二年(1630年),阮主阮福源攻佔布政州南部,設置布政營(俗稱瓦營),與北方鄭主劃𤅷江為界。

福泰六年(1648年),阮主又在廣平設置武舍營(俗稱十營)。

在南北對峙時期,阮主先後在廣平修築長育壘(又名定北長城)和柴壘來抵禦北方進攻。

景興三十五年(1774年)冬,北方鄭主趁南方阮主國內爆發西山起義之時,派大軍南侵,佔領阮主大片國土。廣平首先被鄭主佔據,鄭主廢除了三營,只留駐洞海屯。

景興四十七年(1786年)冬,西山軍隊在阮惠帶領下驅逐了北方鄭軍,佔領廣平,也稱其為洞海。又將南北布政州合二為一,稱順政州。

西山景盛九年(1801年),阮福映攻佔廣平,廢除了顺政州,仍分為布政外州布政內州,並將明靈州劃歸廣治營。以康祿縣、麗水縣二縣和布政內外二州复設為廣平營

嘉隆五年(1806年),定廣平營為直隸營,隸屬京師,並改康祿縣為豐祿縣。

嘉隆十八年(1819年),將乂安鎮歸合州清朗冊劃歸布政外州。

明命三年(1822年),改布政內州為布政縣,布政外州為布政州

明命七年(1826年),由廣平府兼理豐祿縣。

明命八年(1827年),改廣平營為廣平鎮。並改布政州為平政縣

明命十二年(1831年),改廣平鎮為廣平省,轄一府四縣,廣平府改為廣寧府,布政縣改為布澤縣,另有平政縣、麗水縣和豐祿縣。

明命十五年(1834年),定廣平、廣治二省為北直。

明命十九年(1838年),析置豐登縣和明政縣,並增設廣澤府,兼理平政縣,統轄布澤和明政二縣。

嗣德四年(1851年),裁省官員。裁豐登縣衙,由廣寧府併攝;裁明政縣衙,由廣澤府併攝。

嗣德二十八年(1875年),摘明政縣上流總設為明化縣,歸廣澤府統轄。

建福元年(1884年),避建福帝諱,改豐登縣為豐富縣;同年建福帝去世,咸宜帝即位,避咸宜帝諱,再改明政縣和明化縣為宣政縣和宣化縣。

1948年1月25日,越南政府将各战区合并为联区,战区抗战委员会改组为联区抗战兼行政委员会。第四战区改组为第四联区,设立第四联区抗战兼行政委员会[4],广平省划归第四联区管辖。

1948年3有25日,北越政府废府、州改县[5]

第一次印度支那戰爭期間,法國空軍使用洞海空軍機場來進攻越南北部和寮國中部的越盟軍隊。1954年,越南以北緯十七度劃分為兩部分,廣平省屬于越南民主共和國

1958年11月24日,胡志明签署敕令,自12月1日起撤销第四联区[6]。广平省划归中央政府直接管辖。

越南戰爭時期, 廣平省靠近北纬十七度线。從1970年到1973年,廣平省被美國空軍飛砲臺B-52嚴重地攻擊、破壞。

1976年,越南統一,廣平、廣治和承天三省合為平治天省。廣平省区域包括洞海市社、布澤縣、麗水縣、廣寧縣、廣澤縣、宣化縣和明化縣1市社6县。

1977年3月11日,麗水縣和廣寧縣合併為麗寧縣,明化縣併入宣化縣[7]

1985年4月2日,丽宁县2社划归洞海市社管辖[8]

1989年6月30日,平治天省重新分设为承天顺化省广治省和广平省;廣平省下辖洞海市社布澤縣麗寧縣廣澤縣宣化縣1市社4县,省莅洞海市社[9]

1990年6月1日,丽宁县分设为麗水縣廣寧縣;宣化縣析置明化縣

2004年8月16日,洞海市社改制為洞海市[10]

2013年12月20日,廣澤縣析置巴屯市社[11]

行政區劃 编辑

广平省下辖1市1市社6县,省莅洞海市。

交通 编辑

廣平省境內有越南國道,長山國道和南北鐵路。省會洞海市洞海機場,有胡志明市和河內航線。

著名人物 编辑

廣平省人杰地靈。

名勝古蹟 编辑

廣平省有美麗的海灘,被評為世界遺產風牙者榜國家公園

注釋 编辑

 1. ^ 一說象郡地在今中國廣西。
 2. ^ 朱桂莲. 论越南对占婆的征服. 《武汉教育学院学报(哲学社会科学版)》. 1989年, (4): 61. CNKI CJFDTOTAL-WJXB198904011 . 
 3. ^ 據《天下郡國利病書》。
 4. ^ Sắc lệnh số 120/SL về việc hợp nhất các khu thành liên khu do Chủ tịch Chính phủ ban hành. [2020-03-23]. (原始内容存档于2021-12-15). 
 5. ^ Sắc lệnh số 148/SL về việc bãi bỏ danh từ phủ, châu, quận do Chủ tịch Chính phủ Việt nam dân chủ cộng hoà ban hành. [2020-03-23]. (原始内容存档于2020-05-18). 
 6. ^ Sắc lệnh số 092/SL về việc bãi bỏ cấp hành chính Liên khu 3, Liên khu 4 và Khu Tả ngạn do Chủ tịch nước ban hành. [2020-03-23]. (原始内容存档于2020-03-23). 
 7. ^ Quyết định 62-CP năm 1977 về việc hợp nhất và điều chỉnh địa giới một số huyện thuộc tỉnh Bình Trị Thiên do Hội đồng Chính phủ ban hành. [2017-09-18]. (原始内容存档于2020-04-05). 
 8. ^ Quyết định 103-HĐBT năm 1985 điều chỉnh địa giới huyện Lệ Ninh và thị xã Đồng Hới thuộc tỉnh Bình Trị Thiên do Hội đồng Bộ trưởng ban hành. [2020-03-21]. (原始内容存档于2020-03-21). 
 9. ^ Nghị quyết về việc phân vạch đại giới hành chính của các tỉnh Nghĩa Bình, Phú Khánh và Bình Trị Thiên do Quốc hội ban hành. [2017-09-19]. (原始内容存档于2020-04-15). 
 10. ^ Nghị định 156/2004/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Đồng Hới thuộc tỉnh Quảng Bình. [2020-03-21]. (原始内容存档于2021-11-17). 
 11. ^ Nghị quyết 125/NQ-CP năm 2013 điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quảng Trạch để thành lập mới thị xã Ba Đồn và 6 phường thuộc thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình do Chính phủ ban hành. [2020-03-21]. (原始内容存档于2020-03-24). 

外部連結 编辑