Fls81245
維基人 
出生 臺灣
時區UTC+8

基本資料编辑

這個用戶姓
 這個用戶的星座是天蠍座
这个用户属 
33这个用户今年33岁了。
  這個用戶加入中文維基百科已有8年21天
2 ↔ 3
這個用戶經常穿梭於
二、三次元
次元

主張编辑

 該用戶認為台灣應該擺脫
中華民國佔領體制


 这个用户喜歡維基百科
勿忘
六四
這個用戶永遠不会忘记1989年發生的六四事件
 該用户使用Windows 10中文维基百科作出貢獻
 該用戶使用 搜索网络。
 此用戶支持香港獨立
LGBT這個用戶支持LGBT平權平等
權利
 这个用户是一个不可知论者。
 這個用戶信仰自然神論

語言编辑

華語系编辑

zh-Hant-N
此用戶自幼就使用繁體中文
zh-TW-N
此使用者的母語國語
yue-N
呢位用戶嘅母語粵語
[註 1]
nan-taiwan-1
這個使用者只會曉用簡單的臺灣話,無法度講較輾轉。
Tsit-ê sú-iōng-tsiá tsí ē-hiáu īng kán-tan--ê Tâi-uân-uē, bô-huat-tōo kóng khah liàn-tńg.

外語编辑

ja-1
この利用者は簡単日本語を話せます。
en-3
This user is able to contribute with an advanced level of English.

注释编辑

  1. ^ 各個國家有各個國家各自嗰國歌