Havana

维基百科消歧义页

Havana(其他拼寫為Havanna,Havanah或Habana)在英語中指古巴首都哈瓦那

HavanaHavanna 也可能指:

地理编辑

澳大利亞编辑

美國编辑

農業和品種编辑

書籍编辑

電影编辑

音樂编辑