huān(?—?),,名,又称东乡矔,是公子鳞的儿子,宋桓公的孙子[1][2][3] ,宋国司徒

鳞矔
本名姓:
氏:
名:矔
活跃时期春秋时期
知名于宋国司徒
儿女司徒文
父母父:公子鳞

前620年夏季四月,宋成公薨。这时候公子成右师公孙友左师乐豫司马,鳞矔做司徒公子荡司城华御事司寇[4]宋昭公准备杀死公子们。乐豫谏言劝阻,宋昭公不听。宋国的穆族和襄族率领国人攻打宋昭公,在宫里杀了公孙固公孙郑六卿和公室讲和,乐豫将司马的官职让给宋昭公的弟弟公子卬[5]

前611年,华元做右师,公孙友做左师,华耦做司马,鳞矔做司徒,荡意诸做司城,公子朝做司寇。[6]

子孙 编辑

  • 子:文,司徒
    • 孙:子奏,大司寇

参考资料 编辑

  1. ^ 《春秋经传集解·文公七年》:桓公孙。
  2. ^ 《春秋左传正义·文公七年》:《世本》又云“桓公生公鳞,鳞生东乡矔”是也。
  3. ^ 3.0 3.1 《春秋左传正义·成公十五年》:鳞朱,鳞矔孙者,又云:“桓公生公子鳞,鳞生东乡矔,矔生司徒文,文生大司寇子奏,奏生小司寇朱也。”
  4. ^ 《左传·文公七年》:夏,四月,宋成公卒。於是公子成为右师,公孙友为左师,乐豫为司马,鳞矔为司徒,公子荡为司城,华御事为司寇。
  5. ^ 《左传·文公七年》:昭公将去群公子,乐豫曰:“不可。公族,公室之枝叶也,若去之则本根无所庇荫矣。葛藟犹能庇其本根,故君子以为比,况国君乎?此谚所谓庇焉而纵寻斧焉者也。必不可,君其图之。亲之以德,皆股肱也,谁敢携贰?若之何去之?”不听。穆、襄之族率国人以攻公,杀公孙固、公孙郑于公宫。六卿和公室,乐豫舍司马以让公子卬,昭公即位而葬。
  6. ^ 《左传·文公十六年》:于是华元为右师,公孙友为左师,华耦为司马,代公子卬。鳞矔为司徒,荡意诸为司城,公子朝为司寇。