Komica 這個用戶是一名島民
维基百科:巴别
zh-N
此用戶的母語漢語
nan-1
Chit-ê iōng-chiá tha̍k-siá Bân-lâm-gú ē lêng-le̍k sī chho͘-téng.
這個用者讀寫閩南語的能力是初等
nan-taiwan-1
這個使用者只會曉用簡單的臺灣話,無法度講較輾轉。
Tsit-ê sú-iōng-tsiá tsí ē-hiáu īng kán-tan--ê Tâi-uân-uē, bô-huat-tōo kóng khah liàn-tńg.
lzh-1
此君粗通文言也。
en-1
This user is able to contribute with a basic level of English.
查阅所有用戶語言
维基百科:巴别
zh-Hant-N
此用戶自幼就使用繁體中文
ㄅㄆ
ㄇㄈ
這位用戶使用注音符號
查阅所有用戶語言